29-08-2022 | Aktualności

Edukacja onkologiczna dla pielęgniarek i personelu medycznego

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu informuje o dwudniowej sesji online Programu Edukacji Onkologicznej dla pielęgniarek i personelu medycznego, która odbędzie się w dniach 2-3 września podczas XXV Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej - udział bezpłatny.

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej – organizator Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału w dwudniowej sesji online dla pielęgniarek i personelu medycznego. Rejestracja na stronie: https://kongres-ptok-02-03-09-2022.konfeo.com/pl/groups

Zakończenie rejestracji 3 września o godz. 18:00.

Powyższe wydarzenie jest certyfikowane, a uczestnictwo na poziomie 50% obecności uprawnia do jego otrzymania.

***

Bezpłatna sesja programu Edukacji Onkologicznej podczas XXV Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej:

 

DZIEŃ PIERWSZY KONGRESU:

PIĄTEK, 02.09.2022r.

12.00-12.10: POWITANIE I OTWARCIE SESJI - PODSUMOWANIE AKADEMII PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO

12.10-12.20: Wstęp - niepożądane działania immunoterapii i leczenia ukierunkowanego molekularnie

12.20-12.50: Leczenie ukierunkowane oraz immunoterapia – teoretyczne podstawy

12.50-13.20: Rak piersi – zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań

13.20-13.50: Nowotwory płuca i opłucnej – zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań

13.50-14.20: Nowotwory układu pokarmowego – zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań

14.20-14.50: Nowotwory narządów głowy i szyi – zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań

14.50 -15.00: PRZERWA TECHNICZNA

15.00-15.30: Nowotwory układu moczowo-płciowego – zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań

15.30-16.00: Nowotwory kobiecego układu płciowego – zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań

16.00-16.30: Nowotwory skóry i mięsaki – zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań

16.30-17.00: Nowotwory układu wydzielania wewnętrznego – zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań

17.00-17.30: Nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego – zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań

 

DZIEŃ DRUGI KONGRESU:

SOBOTA, 03.09.2022 r.

10.00-10.20: Organizacja opieki paliatywnej

10.20-10.40: Godność chorego

10.40-11.00: Oczekiwania pacjentów u kresu życia wobec personelu pielęgniarskiego

11.00-11.30: Czy utrata masy ciała jest wpisana w przebieg choroby nowotworowej?

11.30-11.50: Opieka duchowa

11.50-12.10: Zasady leczenia bólu u pacjentów z nowotworami

12.10-12.30: Postępowanie w zaburzeniach ze strony układu oddechowego

12.30-12.50: Postępowanie w zaburzeniach układu pokarmowego

12.50-13.10: PRZERWA TECHNICZNA

13.10-13.30: Postępowanie w świądzie skóry

13.30-13.50: Rola personelu pielęgniarskiego  w łagodzeniu bólu

13.50-14.10: Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem skrajnie niedożywionym

14.10-14.30: Żywienie dojelitowe i pozajelitowe- rodzaje i drogi podania. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem żywionym pozajelitowo i dojelitowo

14.30-14.50: Rola personelu pielęgniarskiego w towarzyszeniu osobie umierającej i jej rodzinie

14.50-15.35: Czego potrzebuje umierający człowiek i jego bliscy?

Zakończenie drugiego dnia Kongresu

Więcej informacji: http://www.oipip-poznan.pl/wydarzenia/dwudniowa-bezplatna-sesja-online-programu-edukacji-onkologicznej-dla-pielegniarek-i-personelu-medycznego-ktora-odbedzie-sie-w-dniach-2-3-09-2022-podczas-xxv-kongresu-polskiego-towarzystwa-onkologii-k/

Fot. Adobe Stock, pickselstock