20-09-2022 | Aktualności

Dominował kolor pomarańczowy!

Każdy pacjent wypisany w dniach 16 i  17 września otrzymał przygotowaną przez Aptekę Szpitalną ulotkę: "Jak bezpiecznie stosować leki?" (na pomarańczowej kartce) wraz z pomarańczowym balonem na pomarańczowej wstążce. Na najmłodszych pacjentów czekały lizaki o smaku pomarańczowym.

Kolor pomarańczowy jest niezwykle energetyczny i optymistyczny. I tak też było w naszym szpitalu… Dołączyliśmy bowiem do  obchodów „Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta”, który ma kojarzyć się Pacjentom właśnie z tym radosnym odcieniem. Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy plakaty informacyjne, a personel medyczny solidaryzował się poprzez pomarańczowe wstążeczki przypięte do ubrań.

Podkreślić należy, iż w tym roku wydarzeniu przyświecało hasło „Bezpieczeństwo farmakoterapii”. Poprzez nasz udział w obchodach podkreśliliśmy solidarność dotyczącą poprawy bezpieczeństwa Pacjenta. Naszym celem było zwiększenie świadomości oraz zaangażowania społeczeństwa w bezpieczeństwo opieki zdrowotnej.

- Bezpieczeństwo pacjentów to obszar opieki medycznej, który pojawił się wraz ze zmieniającą się złożonością systemów opieki zdrowotnej. Ma on na celu zapobieganie i ograniczanie ryzyka, błędów i szkód, które występują u pacjentów podczas świadczenia opieki medycznej. Podstawą tego obszaru jest ciągłe doskonalenie w tym zakresie - mówi Ewa Jaskółka, pełnomocnik dyrektora ds. jakości. I podkreśla: - Troska o pacjentów, jakość świadczonych usług medycznych oraz poprawa bezpieczeństwa diagnostyki i leczenia są niezwykle istotne w działalności placówek medycznych. Bezpieczeństwo pacjentów podczas leczenia jest priorytetem, a zagadnienia z nim związane zobowiązaliśmy się monitorować poprzez przystąpienie do wąskiego grona szpitali akredytowanych.

W tym dniu odbyły się również szkolenia tematyczne dla personelu Szpitala:

  • Pierwsze pn.: "Receptariusz szpitalny niezbędnym narzędziem pracy personelu", podczas którego mgr  M. Raczyńska - kierownik Apteki Szpitalnej, omówiła praktyczną stronę dokumentu przypominając m.in. o trybie składania niepożądanego działania leku czyli: gdzie należy zaraportować takie działanie, jakie działania należy zgłaszać, skąd pozyskać formularz zgłoszenia działania niepożądanego, jaką drogą można składać takie zawiadomienia oraz kto może je złożyć. Ponadto omówiła najczęstsze interakcje między lekami oraz produkty lecznicze dodatkowo monitorowane wraz z ich oznaczeniem.
  • Kolejny przedstawiony temat, to "Bezpieczne i skuteczne leczenie bólu pooperacyjnego – nierealne wytyczne czywypracowany standard?" został omówiony przez doktor A. Michałowską, która w swoim wystąpieniu przedstawiła również wnioski z przeprowadzonych badań z zakresu skuteczności terapii bólowej po zabiegu operacyjnym pacjentów w naszym Szpitalu.
  • Trzecia prelekcja, przedstawiona przez dr n. med. A. Graczyk, dotyczyła zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa pacjentów, pod tytułem: "Godność człowieka drogowskazem zawodowym pracownika medycznego".

Przedsięwzięcie uświetni tort z symbolem „Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta” oraz marchewkowe i dyniowe ciasteczka również w kolorze pomarańczowym.

Należy nadmienić, iż budynek Starostwa Powiatowego w Pile w geście solidarności ze "Światowym Dniem Bezpieczeństwa Pacjenta", dnia 17 września został podświetlony na kolor pomarańczowy.

red. szpital