25-09-2023 | Aktualności

Chcesz uzyskać poradę i wsparcie? Skontaktuj się z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta w naszym Szpitalu

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile każdy pacjent może skorzystać ze wsparcia Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta. Udzieli on pomocy, chociażby w sprawie skarg, wniosków oraz wszelkich wątpliwości, gdy doszło do naruszenia Państwa praw w trakcie realizacji procesy leczenia.

Interwencje pełnomocników najczęściej dotyczą takich spraw, jak dostęp do świadczeń medycznych, oczekiwania na świadczenia czy dokumentacji medycznej, trafiają do nich skargi na lekarzy lub pielęgniarki. Problemem jest często komunikacja pacjenta z personelem.

Do zadań pełnomocnika do spraw praw pacjenta w naszej placówce należy rozwiązywanie bieżącym problemów w kontakcie z pacjentami. Powołanie go nie wynika z żadnych przepisów, które nakładałyby na nasz Szpital obowiązek posiadania pełnomocnika ds. praw pacjenta, jest natomiast wyrazem stałej dbałości o pacjentów i poziom świadczonych usług medycznych – dodaje Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Do zadań Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta należy:

  • nadzór nad przestrzeganiem w szpitalu praw pacjentów,
  • przyjmowanie skarg i pytań pacjentów oraz udzielanie nań odpowiedzi,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw pacjentów,
  • monitoring przestrzegania praw pacjentów,
  • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjentów z Radą Społeczną, dyrekcją, ordynatorami i kierownikami jednostek szpitala.

 

Do zadań pełnomocnika w naszej placówce należy także wdrażanie standardów obsługi oraz wspieranie pracowników w kontakcie z pacjentami.

Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta w Szpitalu Specjalistycznym w Pile został Jan Wolszczak. Pracował on do tej pory, chociażby w kancelarii prezesa Rady Ministrów czy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Jego ponad 40-letnie doświadczenie w zawodzie może tylko z korzyścią wpłynąć na rozwiązywanie problemów, z jakimi zgłaszać się będą nasi pacjenci. 

- Chce służyć swoim doświadczeniem pacjentom tego szpitala. Nie chodzi tylko o napisanie skargi czy złożenie wniosku, ale zwykły kontakt i rozmowę z drugim człowiekiem. Wierzę w to, że życzliwe podejście do pacjenta może rozwiązać wiele problemów – podkreśla Jan Wolszczak, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. 

Z pierwszych analiz przeprowadzonych przez Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta wynika, że problemy, z którymi borykają się pacjenci Szpitala Specjalistycznego w Pile, nie różnią się od tych z innych placówek medycznych. Liczba skarg jest również na umiarkowanym poziomie.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta będzie przyjmował od poniedziałku do środy w godzinach od 12 do 15 w pokoju D38 (budynek D – poziom 0). Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 532-455-731 lub e-mailowy: jan.wolszczak@szpital.pila.pl