Informacje
CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W PILE IM. STANISŁAWA STASZICAOgłoszenie o otwarciu likwidacji:
Fundacji Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile ul. Rydygiera 1 (KRS 0000053885)
PIŁA autor (ka): Urszula Berchiet
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Fundacji z dnia 09 października 2017r Rada Fundacji Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile  z siedz. 64-920 Piła   ul. Rydygiera 1. (KRS 0000053885 )  podjęła  decyzję o likwidacji Fundacji z dniem 09 października 2017r . Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, pismo z dnia  30-10-2017 r., otwarta została likwidacja Fundacji „ FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w PILE „ w likwidacji.

Likwidatorami zostali ustanowieni :

1. Pani Urszulę Berchiet, oraz
2. Pan Paweł Makarski

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń i uwag wobec Fundacji likwidatorowi  w terminie do dnia 30 grudnia 2017r listownie na adres siedziby Fundacji (ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła).
Jednocześnie informujemy, iż fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.
Uwagi składane po terminie nie będą miały wpływu na przebieg likwidacji.
Ważność ogłoszenia: od 2017-11-27  do   2017-12-27

Organizator:

Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile, ul. Rydygiera 1,64-920 Piła

tel. kontakt. 692 777 175


Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Pile informuje, że zaplanowane przyjęcia pacjentów do Szpitala na podstawie skierowania (zgodnie z wcześniej ustalonym terminem), odbywają się w Punkcie Przyjęć Planowych – wejście główne do Szpitala, blok D, niski parter.

 


 

ZBADAJ SIĘ BEZPŁATNIE !!! 

   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ZAPRASZAMY NA MAMMOGRAFIE!

 


 

Szanowni Państwo


Szpital Specjalistyczny w Pile to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta Piły i okolic. Lokalizacja Szpitala z dala od zgiełku komunikacji miejskiej oraz otoczenie pięknymi leśnymi terenami stanowią dodatkowe walory estetyczne, a bliski kontakt z naturą (park-tarasy spacerowe) przyspieszają powrót do zdrowia.

Proponujemy opiekę medyczną o zindywidualizowanym podejściu, zogniskowaną na potrzeby pacjenta. Stawiamy na wysoką jakość świadczonych usług medycznych, respektowanie praw pacjenta i ciągłe kształcenie personelu medycznego.

Świadczymy szybką i kompleksową diagnostykę, leczenie i rehabilitację, prowadzimy działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych w ramach szkolenia lekarzy i innych zawodów medycznych, a w odrębnym zakresie zawodów niemedycznych.

Dążymy do realizacji szeroko rozumianej i niewątpliwie trudnej misji, która przyświeca Szpitalowi od dawna:

"Przede wszystkim chory
---
w Nim odnajdujemy siłę do ciężkiej pracy"

 
       Pragniemy stale doskonalić poziom świadczonych usług, zwiększyć wiarygodność Szpitala na rynku oraz spowodować wzrost zaufania pacjentów. Prowadzimy badania ankietowe, oceniające poziom zadowolenia pacjentów. Pozyskane w ten sposób informacje dają nam możliwość spojrzenia na jakość świadczonych usług przez pryzmat oczekiwań Państwa i służą poprawie jakości usług medycznych udzielanych w naszym Szpitalu.

       Zwiększamy świadomość personelu w takich obszarach jak: nadzór nad aparaturą medyczną, kontrola zakażeń szpitalnych, ujednolicenie i wdrożenie procedur higienicznych i związane z nim ujednolicenie polityki dotyczącej gospodarki lekiem, udoskonalenie dokumentacji medycznej, a nadrzędnie poprawa opieki nad pacjentem i jego bezpieczeństwem podczas hospitalizacji.

      Nasze doświadczenie, wiedza oraz troskliwość zostały docenione. Jesteśmy laureatami prestiżowego konkursu "Wielkopolski HIT 2001", rok rocznie od 2005 r. jesteśmy finalistami ogólnopolskiego rankingu „Bezpieczny Szpital”. W 2005 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością  i legitymujemy się Certyfikatem ISO. Za rok 2008 otrzymaliśmy tytuł honorowy od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, uchwałą Zarządu Powiatu Pilskiego „Lidera Sukcesu” oraz Nagrodę Specjalną im. Stanisława Staszica.
                                                                     

                  Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile.