Informacje

Szanowni Pacjenci !!!

Zapraszamy na wykonywanie przesiewowych badań spirometrycznych oraz tomografii komputerowej (TK) w ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Płuc.

Program realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Badaniem – za pomocą spirometrii oraz tomografii komputerowej klatki piersiowej bez podania kontrastu – objęci będą mieszkańcy Wielkopolski z grupy podwyższonego ryzyka, tzn.:

 - palacze w wieku 55 – 70 lat (pacjent w dniu badania musi mieć ukończone 55 lat),

  - palący średnio 1 paczkę papierosów dziennie przez ostatnich 20 lat.

Pacjent może uczestniczyć w programie tylko jeden raz w roku.

Aby ułatwić państwu dostęp do badań proponujemy wykonanie badań w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, ul. Rydygiera 1.

Badania są całkowicie BEZPŁATNE. Koszt badań ponosi Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wynik badań wraz zaleceniami Komisji powołanej ds. profilaktyki wczesnego wykrywania raka płuc, zostaną przekazane pacjentowi w formie listu pocztowego.

Koordynatorem programu Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii i. E. i J. Zeylandów w Poznaniu.

Program będzie realizowany do momentu wyczerpania puli badań, jednak nie dłużej niż do 31.12.2017 roku.

Zapisy oraz wszelkie informacje związane z Programem możecie Państwo uzyskać w Zakładzie Radiologii, pod nr tel. 67 210 65 48, 210 65 49.

 


Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Pile informuje, że zaplanowane przyjęcia pacjentów do Szpitala na podstawie skierowania (zgodnie z wcześniej ustalonym terminem), odbywają się w Punkcie Przyjęć Planowych – wejście główne do Szpitala, blok D, niski parter.

 


 

ZBADAJ SIĘ BEZPŁATNIE !!! 

   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ZAPRASZAMY NA MAMMOGRAFIE!

 


 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I INNYCH OD 01.10.2017 R.

 


 

Szanowni Państwo


Szpital Specjalistyczny w Pile to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta Piły i okolic. Lokalizacja Szpitala z dala od zgiełku komunikacji miejskiej oraz otoczenie pięknymi leśnymi terenami stanowią dodatkowe walory estetyczne, a bliski kontakt z naturą (park-tarasy spacerowe) przyspieszają powrót do zdrowia.

Proponujemy opiekę medyczną o zindywidualizowanym podejściu, zogniskowaną na potrzeby pacjenta. Stawiamy na wysoką jakość świadczonych usług medycznych, respektowanie praw pacjenta i ciągłe kształcenie personelu medycznego.

Świadczymy szybką i kompleksową diagnostykę, leczenie i rehabilitację, prowadzimy działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych w ramach szkolenia lekarzy i innych zawodów medycznych, a w odrębnym zakresie zawodów niemedycznych.

Dążymy do realizacji szeroko rozumianej i niewątpliwie trudnej misji, która przyświeca Szpitalowi od dawna:

"Przede wszystkim chory
---
w Nim odnajdujemy siłę do ciężkiej pracy"

 
       Pragniemy stale doskonalić poziom świadczonych usług, zwiększyć wiarygodność Szpitala na rynku oraz spowodować wzrost zaufania pacjentów. Prowadzimy badania ankietowe, oceniające poziom zadowolenia pacjentów. Pozyskane w ten sposób informacje dają nam możliwość spojrzenia na jakość świadczonych usług przez pryzmat oczekiwań Państwa i służą poprawie jakości usług medycznych udzielanych w naszym Szpitalu.

       Zwiększamy świadomość personelu w takich obszarach jak: nadzór nad aparaturą medyczną, kontrola zakażeń szpitalnych, ujednolicenie i wdrożenie procedur higienicznych i związane z nim ujednolicenie polityki dotyczącej gospodarki lekiem, udoskonalenie dokumentacji medycznej, a nadrzędnie poprawa opieki nad pacjentem i jego bezpieczeństwem podczas hospitalizacji.

      Nasze doświadczenie, wiedza oraz troskliwość zostały docenione. Jesteśmy laureatami prestiżowego konkursu "Wielkopolski HIT 2001", rok rocznie od 2005 r. jesteśmy finalistami ogólnopolskiego rankingu „Bezpieczny Szpital”. W 2005 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością  i legitymujemy się Certyfikatem ISO. Za rok 2008 otrzymaliśmy tytuł honorowy od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, uchwałą Zarządu Powiatu Pilskiego „Lidera Sukcesu” oraz Nagrodę Specjalną im. Stanisława Staszica.
                                                                     

                  Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile.