Konkurs 51/K/2024

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.