Zapraszamy Pacjentów do udziału w Badaniu Ankietowym Dotyczącym Jakości Opieki W Naszym Szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.

Dziękujemy!
Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

To dla Nas ważne - wypełnij ankietę