Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM).

NOCNA i ŚWIĄTECZNA AMULATORYJNA OPIEKA LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 800 do godz. 8.00 dnia następnego.

Przy szpitalu funkcjonuje całodobowo lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

W strukturę organizacyjną SOR wchodzą też zespoły wyjazdowe:

 • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego Piła,
 • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego Piła,
 • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego Ujście,
 • Zespół Transportu Sanitarnego.

W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej pacjent przydzielony jest do jednej z pięciu kategorii, gdzie:

 • kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
 • kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
 • kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
 • kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
 • kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Świadczenia opieki zdrowotnej, których udziela SOR od 2000 roku, polegają na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które zgłaszają się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego:

przetransportowanych przez:

 • zespoły ratownictwa medycznego,
 • jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • zespoły wyjazdowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze
 • podmioty realizujące transport sanitarny na podstawie zlecenia lekarza lub felczera, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

zgłaszających się samodzielnie.

Osoby przetransportowane lub zgłaszające się samodzielnie do SOR objęte są systemem segregacji medycznej (triage) z wykorzystaniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym TOPSOR

 

Osoby zgłaszające się samodzielnie lub członkowie zespołów wyjazdowych:

 1. pobierają w automacie biletowym bilet z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do oddziału;

 2. są rejestrowane na stanowisku rejestracji medycznej,

 3. są niezwłocznie poddawane segregacji medycznej, w przebiegu której ich stan zdrowia jest oceniany pod względem ustalenia priorytetu udzielania im świadczeń zdrowotnych i przypisania do jednej z kategorii,

 4. oczekują na pierwszy kontakt z lekarzem i kolejne etapy udzielenia im świadczeń zdrowotnych.

Personel SOR informuje pacjenta o  maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.