Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu, 01.04.2020
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu Do Pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile   Szanowni Państwo,   Szpital Specjalistyczny w Pile jest największym świadczeniodawcą[...]
Więcej
Certyfikat

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU nr 41/K/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w Oddziale Neurochirurgicznym

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU nr 40/K/2021

Stwierdzenia nieważności Konkursu na stanowsiko Naczelnej Pielęgniarki Szpital Specjalistycznego w Pile.

1. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w Oddziale Neurochirurgicznym.
PLIKI

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych świadczeń zdrowotnych, dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego, Ratownika Medycznego – Kierowcę, Pielęgniarkę/Pielęgniarza w Zespole Transportu Medycznego i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
PLIKI