Konkurs 63/K/2022

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:
- Oddziale Chirurgii,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
- Oddziale Neurochirurgii,
- Oddziale Neurologii,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Otolaryngologicznym,
- Oddziale Dziecięcym,
- Oddziale Urologicznym,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Oddziale Chemioterapii,
- Oddział Ortopedii i Tarumatologii Narządu Ruchu,
- Zakładzie Radiologii,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- Zakład Patomorfologii – Prosektorium (wykonywanie sekcji zwłok),
- Zespole Ratownictwa Medycznego,
- Pracownia Endoskopii,
- Pracownia Hemodynamiki,