Konkurs 55/K/2023

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników RTG, na podstawie umowy cywilnoprawnej w Zakładzie Radiologii Szpitala Specjalistycznego w Pile.