Konkurs 35/K/2023

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego, Ratownika Medycznego – Kierowcę, Pielęgniarkę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.