Konkurs 2/K/2023

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:
- Oddziale Chirurgii,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Neonatologicznym,
- Oddziale Neurochirurgii- anestezjolog,
- Oddziale Neurologii,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Oddziale Otolaryngologicznym,
- Oddziale Urologicznym,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy – lekarz systemowy ratownictwa medycznego,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy.