Konkurs 1/K/2023

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej w następujących komórkach organizacyjnych:
- Blok operacyjny
- Pracownia endoskopowa