Konkurs 18/K/2023

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: wykonywanych przez neurologopedę lub logopedę na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziale Neurologicznym.