Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu, 01.04.2020
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu Do Pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile   Szanowni Państwo,   Szpital Specjalistyczny w Pile jest największym świadczeniodawcą[...]
Więcej
Certyfikat

Dział Higieny

Dział Higieny

Zarząd Działu

Kierownik

mgr Leszek MATUSZAK

 

Telefony

67 21 06 318

Kierownik

67 21 06 380

Starszy instruktor higieny

67 21 06 697

Centrala Łóżek

67 21 06 277

Centrum Sprzątania

67 21 06 664

Transport Wewnętrzny

 

 

1.      W skład Działu Higieny wchodzi:

 • centrala łóżek

 • centrum sprzątania
 • transport wewnętrzny

2.      Pracownicy działu to: kierownik, starszy instruktor higieny, inspektor, dezynfektorzy, noszowi, sprzątaczki.

 

3.      Zadania:

 • udział w pracach Komisji ds. Profilaktyki Zakażeń Wewnątrzszpitalnych,

 • przeprowadzanie szkoleń we wszystkich jednostkach organizacyjnych Szpitala z zakresu dezynfekcji i zagadnień higieny szpitalnej,
 • opracowanie planów mycia i dezynfekcji sprzętu, oraz pomieszczeń szpitalnych,
 • przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji we wszystkich jednostkach organizacyjnych Szpitala,
 • dokonywanie wyborów stosowanych środków czystościowych i dezynfekcyjnych Szpitalu,

 • wykonywanie mycia gruntownego i konserwacja powierzchni (nakładanie akryli),

 • wykonywanie dezynfekcji  termicznej w komorze dezynfekcyjnej,

W roku 2009 została zakupiona nowoczesna komora dezynfekcyjna firmy Getinge , w której cały proces w pełni nadzorowany jest i archiwizowany w systemie komputerowym. Dzięki zastosowaniu  nowoczesnych rozwiązań technicznych istnieje możliwość przeprowadzania 3-krotnie  większej liczby  procesów dezynfekcji i dezynsekcji sprzętu i materiałów.

 

 Komora dezynfekcjna

 

 • sporządzanie roztworów roboczych środków myjących i dezynfekcyjnych dla wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala,
 • zabezpieczenie transportu wewnętrznego Szpitala w zakresie:
  • transportu leków i materiału sterylnego
  • transportu czystej i brudnej bielizny
  • transportu odpadów: medycznych, niebezpiecznych, komunalnych, makulatury i odpadów pokonsumpcyjnych
  • transportu sprzętu i materiałów z magazynu
  • transportu sprzętu do napraw
  • wykonywanie rozładunków dostarczanych materiałów i sprzętu
  • zabezpieczenie wszystkich jednostek organizacyjnych Szpitala w wodę destylowaną.

4.      Dział świadczy usługi zewnętrzne w zakresie:

 • mycia i dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń

 • dezynfekcji komorowej
 • sprzedaży wody destylowanej