Onkologiapila
Certyfikat
Zakup sprzętu medycznego z dofinansowaniem PZU S.A., 28.05.2019
                                                         [...]
Więcej
Certyfikat

Zatrudnimy:

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, zatrudni:

1. Lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
2. Lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego
3. Lekarzy w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii
4. Lekarzy w Oddziale Neurochirurgii
5. Lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych
6. Lekarzy w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
7. Lekarzy w Pododdziale Chemioterapii
8. Lekarzy w Oddziale Medycyny Paliatywnej
9. Lekarzy w Oddziale Chirurgii
10. Lekarzy w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej
11.
Lekarzy w Oddziale Chirurgii Dziecięcej
12. Lekarzy w Oddziale Dziecięcym
13. Lekarzy w Oddziale Otolaryngologicznym
14. Lekarzy w Oddziale Okulistycznym
15. Lekarzy w Oddziale Urologicznym
16. Lekarzy w Oddziale Neonatologicznym
17. Lekarzy w Oddziale Neurologicznym
18. Lekarzy w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ

19. Lekarzy w Zakładzie Radiologii
20. Lekarzy w Pracowni Endoskopii
21. Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych
22. Kierownika Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej
23. Kierownika Oddziału Chirurgii Dziecięcej
24. Pielęgniarki i Położne w Oddziałach Szpitala
25. Opiekunki Medyczne w Oddziałach Szpitala
26. Pracownika w Centralnej Sterylizatorni
27. Kucharzy/Kucharki w Dziale Żywienia
28. Sprzątaczki
29. Konserwatora Sprzętu Medycznego
30. Konserwatorów Elektryków w Dziale Elektrotechnicznym
32. Konserwatorów w Dziale Elektrotechnicznych

32. Instalator, Palacz w Dziale Elektrotechnicznym
33. Elektronik w Dziale Elektrotechnicznym
34. Elektromonter w Dziale Elektrotechnicznym
35. Magister Farmacji w Aptece Szpitalnej
36. Technik Farmacji w Aptece Szpitalnej
37. Neurologa Dziecięcego w Oddziale Neurologicznym
38. Konserwatorów Instalacji Gazów Medycznych w Dziale Elektrotechnicznym
39. Automatyk Urządzeń Energetycznych w Dziale Elektrotechnicznym
40. Ślusarz/brygadzista, malarz, murarz, płytkarz/posadzkarz w Dziale Elektrotechnicznym
41. Technik analityki medycznej
42. Pracownika w Dziale Zamówień Publicznych.
43. Diagnosta Laboratoryjny w ZDL
44. Inspektor BHP

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Informacje uzyskać można od Dyrektora tel. (67) 2106200,  Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych  tel. (67) 2106202 lub w Dziale Służb Pracowniczych tel. (67) 2106215,
e-mail: sekretariat@szpitalpila.pl lub kadry@szpitalpila.pl