Zatrudnimy:

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, zatrudni:

1. Lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

2. Lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego

3. Lekarzy do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – podstawowej opieki zdrowotnej

4. Lekarzy w Oddziale Neurochirurgii

5. Lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hematologii

6. Lekarzy w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym

7. Lekarzy w Pododdziale Chemioterapii

8. Lekarzy w Oddziale Medycyny Paliatywnej

9. Lekarzy w Oddziale Chirurgii

10. Lekarzy Specjalistów w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej

11. Lekarzy w Oddziale Neonatologicznym

12. Lekarzy w Oddziale Neurologicznym

13. Pielęgniarki w Oddziałach Szpitala

14. Opiekunki w Oddziałach Szpitala

15. Specjalistę Sprzętu Medycznego.

16. Inspektora ds. zamówień publicznych

17. Pracownika obsługi w Centralnej Sterylizatorni

18. Technik Analityki Medycznej

19. Konserwator

 

 

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Informacje uzyskać można od Dyrektora tel. (67) 2106200,  Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych  tel. (67) 2106202 lub w Dziale Służb Pracowniczych tel. (67) 2106215,
e-mail: sekretariat@szpitalpila.pl lub kadry@szpitalpila.pl