Certyfikat
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii., 28.05.2018
W dniach 16-18 maja 2018r. w Geteborgu w Szwecji podczas 4-tego Kongresu Europejskiej Organizacji Udarowej ( ESO) Oddział Neurologii z pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu otrzymał najwyższe diamentowe[...]
Więcej
Certyfikat

Zatrudnimy:

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, zatrudni:

1. Lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
2. Lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego
3. Lekarzy w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii
4. Lekarzy w Oddziale Neurochirurgii
5. Lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych
6. Lekarzy w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
7. Lekarzy w Pododdziale Chemioterapii
8. Lekarzy w Oddziale Medycyny Paliatywnej
9. Lekarzy w Oddziale Chirurgii
10. Lekarzy w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej
11.
Lekarzy w Oddziale Chirurgii Dziecięcej
12. Lekarzy w Oddziale Dziecięcym
13. Lekarzy w Oddziale Otolaryngologicznym
14. Lekarzy w Oddziale Okulistycznym
15. Lekarzy w Oddziale Urologicznym
16. Lekarzy w Oddziale Neonatologicznym
17. Lekarzy w Oddziale Neurologicznym
18. Lekarzy w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ

19. Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych
20. Pielęgniarki/Położne

21. Opiekunki Medyczne
22. Sprzątaczki
23. Konserwatora
24. Lekarza/Pracownia Endoskopii
25. Lekarza/Zakład Radiologii
26. Konserwator Sprzętu Medycznego
27.
Pracownika w Centralnej Sterylizatornii
28. Kierownika Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Dziecięcej

29.
Specjalista ds. BHPlub Inspektor ds. BHP

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Informacje uzyskać można od Dyrektora tel. (67) 2106200,  Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych  tel. (67) 2106202 lub w Dziale Służb Pracowniczych tel. (67) 2106215,
e-mail: sekretariat@szpitalpila.pl lub kadry@szpitalpila.pl