Zakład Patomorfologii

Wykonywane są badania cytologiczne, histopatologiczne i autopsje. Zakład posiada Licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów.

Badania cytologiczne obejmują badania: płynów, punkcji cienkoigłowych różnych narządów, cytologia ginekologiczna, złuszczeniowa nosa, badanie plwociny i popłuczyn oskrzelowych.

Badania histopatologiczne obejmują: pełną diagnostykę wielonarządową z materiałów pochodzących z wszystkich oddziałów z badaniem śródoperacyjnym włącznie (z wyjątkiem kości).

Badania digobiopsyjne:
czas wykonania od przyjęcia - 24 h (cito).

Badania makro:
czas wykonania od przyjęcia do 7 dni.

Badania cytologiczne:
czas wykonania od 2 - 12 h.

Badanie immunohistochemiczne i konsultacje wykonuje podwykonawca
prof. J. Bręborowicz w Poznaniu.

Kierownik Zakładu:
  lek. med. Aleksandra Niziołek
  Telefony:
  067 21 06 360 - w godz. 7.30 - 12.30 - Kierownik Zakładu
  067 21 06 366 -w godz. 7.30 - 15.00 - Sekretariat Zakładu