Facebook
Certyfikat
Certyfikat
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
DBAMY O KOBIETY - Profilaktyka kobiecych dolegliwości, 03.02.2022
DBAMY O KOBIETY – PROFILAKTYKA KOBIECYCH DOLEGLIWOŚCI         Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica oraz Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe[...]
Więcej

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zarząd Zakładu

Kierownik: dr n. med. Przemysław DROBIK
lekarz specjalista medycyny nuklearnej st. II
tel: 67 21 06 620

Rejestracja i Informacja telefoniczna nieczynna w dniach 02.05 - 03.05

rejestracja i informacja telefoniczna: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13:00 do 14:30 tel: 67 21 06 621

Uwaga:
Rejestracja telefoniczna i wyznaczenie terminu badania odbywa się tylko na podstawie e-skierowania do Zakładu Medycyny Nuklearnej z aktywnym 4 cyfrowym kodem dostępu,
w celu rejestracji telefonicznej należy przygotować wymagane informacje:
- dane dotyczące pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu)
- aktywny 4 cyfrowy kod dostępu e-skierowania

Uwaga:
Tradycyjne skierowanie na badanie w wersji papierowej bez kodu dostępu w celu weryfikacji, kwalifikacji i rejestracji należy dostarczyć bezpośrednio do Zakładu Medycyny Nuklearnej osobiście lub poprzez osobę upoważnioną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13:00 do 14:30 lub przesłać pocztą (obowiązkowo z podaniem numeru telefonu kontaktowego do pacjenta) na adres Zakładu Medycyny Nuklearnej:

Szpital Specjalistyczny w Pile
im. Stanisława Staszica
Zakład Medycyny Nuklearnej
ul. Rydygiera 1, 64-920 PIŁA

Tradycyjne skierowanie na badanie w wersji papierowej bez kodu dostępu zawierać musi
wymagane informacje:
- dane dotyczące jednostki kierującej (pieczątkę z numerem umowy tej jednostki z NFZ)
- dane dotyczące pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu)
- rodzaj badania
- kod ICD wstępnego rozpoznania klinicznego z nazwą (czytelnie w języku polskim)
- informację co badanie ma wyjaśnić (cel, uzasadnienie badania, istotne dane kliniczne)

Informacje ogólne

Zakład Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego w Pile zlokalizowany jest w budynku E (niski parter / na poziomie -1)

Szczegółowe informacje na temat „lokalizacji Zakładu Medycyny Nuklearnej” oraz „jak dojechać do Szpitala Specjalistycznego w Pile” dostępne są w zakładce INFORMACJE DLA PACJENTA
 
Zakład Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego w Pile, wyposażony jest w aparat hybrydowy SPECT/CT Optima NM/CT 640 i stacje Xeleris firmy GE Medical Systems

 

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego w Pile wykonywane są badania refundowane przez NFZ:

Scyntygrafia całego ciała z użyciem Tc-99m - Tektrotyd
[diagnostyka  zmian, w których dochodzi do nadekspresji receptorów somatostatynowych: guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego żołądkowo - jelitowo - trzustkowe (Gastro-entero-pancreatic neurendocrine tumours GEP-NET); Badanie może być także potencjalnie użyteczne w przypadku innych guzów posiadających ekspresję receptorów somatostatynowych w różnym nasileniu, jak
gruczolaki przysadki i guzy wywodzące się z układu współczulnego: guz chromochłonny, paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma; rak rdzeniasty tarczycy] 

Scyntygrafia całego ciała z użyciem Tc-99m - Scintimun Granulocyte
[diagnostyka zmian o podłożu infekcyjnym / zapalnym]

Scyntygrafia układu kostnego z użyciem Tc-99m - PoltechMDP
[diagnostyka funkcjonalna układu kostnego]

Limfoscyntygrafia z użyciem Tc-99m - Nanocis
[poszukiwanie węzłów wartowników SLN]

Limfoscyntygrafia z użyciem Tc-99m - Nanocis
[diagnostyka obrzęków limfatycznych kończyn górnych i dolnych]

Scyntygrafia płuc z użyciem Tc-99m - Pulmocis
[diagnostyka perfuzji płucnej]

Scyntygrafia tarczycy z użyciem Tc-99m z oceną technetochwytności
[diagnostyka funkcjonalna tarczycy]

Scyntygrafia przytarczyc z użyciem Tc-99m - PoltechMIBI
[diagnostyka funkcjonalna przytarczyc]

Scyntygrafia dynamiczna nerek z użyciem Tc-99m - PoltechDTPA
[diagnostyka funkcjonalna nerek]

Scyntygrafia przewodu pokarmowego z użyciem Tc-99m
[poszukiwanie uchyłka Meckela]
 
W przypadku zaistnienia okoliczności wykluczających lub ograniczających zakres zastosowania procedury diagnostycznej indywidualnie u pacjenta, pomimo że jest ona ogólnie uzasadniona, lekarz specjalista medycyny nuklearnej, kwalifikujący pacjenta do badania, może podjąć decyzję o dyskwalifikacji i odstąpieniu od jej wykonania lub o zmianie zakresu jej zastosowania.

Szczegółowe informacje na temat wykonywanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej refundowanych przez NFZ badań i związanych z nimi zaleceń uzyskać można bezpośrednio w Zakładzie Medycyny Nuklearnej lub w informacji telefonicznej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13:00 do 14:30
tel: 67 21 06 621