Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii, 7.07.2021 r. , 07.07.2021
7 lipca 2021r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile odbyło się wręczenie diamentowego certyfikatu ESO ANGELS dla  Oddziału Neurologii z Pododdziałem leczenia[...]
Więcej
Certyfikat

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zarząd Zakładu

Kierownik: dr n. med. Przemysław DROBIK
lekarz specjalista medycyny nuklearnej st. II
tel: 67 21 06 620

Rejestracja i Informacja telefoniczna
w godzinach: od 13:00 do 14:30
od poniedziałku do piątku,
tel. 67 21 06 621

Uwaga
zgodnie z decyzją
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile
funkcjonowanie
Zakładu Medycyny Nuklearnej
ograniczone czasowo do odwołania.


Informacje
Zakład Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego w Pile zlokalizowany jest w budynku E (niski parter / na poziomie -1)

Szczegółowe informacje jak dojechać do Szpitala Specjalistycznego w Pile dostępne są w zakładce INFORMACJE DLA PACJENTA
 
Zakład Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego w Pile, wyposażony jest w aparat hybrydowy SPECT/CT Optima NM/CT 640 firmy GE Medical Systems

W zakładzie Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego w Pile, wykonywane są badania refundowane przez NFZ:

Scyntygrafia całego ciała z użyciem Tc-99m - Tektrotyd
[diagnostyka  zmian, w których dochodzi do nadekspresji receptorów somatostatynowych: guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego żołądkowo - jelitowo - trzustkowe (Gastro-entero-pancreatic neurendocrine tumours GEP-NET); gruczolaki przysadki; guzy wywodzące się z układu współczulnego: guz chromochłonny, paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma; rak rdzeniasty tarczycy. Badanie może być także potencjalnie użyteczne w przypadku innych guzów posiadających ekspresję receptorów somatostatynowych w różnym nasileniu]

Scyntygrafia całego ciała z użyciem Tc-99m - Scintimun Granulocyte
[diagnostyka zmian o podłożu infekcyjnym / zapalnym]

Scyntygrafia układu kostnego z użyciem Tc-99m - PoltechMDP
[diagnostyka funkcjonalna układu kostnego]

Limfoscyntygrafia z użyciem Tc-99m - Nanocis
[poszukiwanie węzłów wartowników SLN]

Limfoscyntygrafia z użyciem Tc-99m - Nanocis
[diagnostyka obrzęków limfatycznych kończyn górnych i dolnych]

Scyntygrafia płuc z użyciem Tc-99m - Pulmocis
[diagnostyka perfuzji płucnej]

Scyntygrafia tarczycy z użyciem Tc-99m z oceną technetochwytności
[diagnostyka funkcjonalna tarczycy]

Scyntygrafia przytarczyc z użyciem Tc-99m - PoltechMIBI
[diagnostyka funkcjonalna przytarczyc]

Scyntygrafia dynamiczna nerek z użyciem Tc-99m - PoltechDTPA
[diagnostyka funkcjonalna nerek]

Scyntygrafia przewodu pokarmowego z użyciem Tc-99m
[poszukiwanie uchyłka Meckela]

Rejestracja telefoniczna i wyznaczenie terminu badania odbywa się tylko na podstawie e-skierowania do Zakładu Medycyny Nuklearnej.

Szczegółowe informacje na temat wykonywanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego w Pile refundowanych przez NFZ badań i związanych z nimi zaleceń można uzyskać bezpośrednio w Zakładzie Medycyny Nuklearnej lub pod numerem telefonu informacji / rejestracji: 67 21 06 621

W przypadku zaistnienia okoliczności wykluczających lub ograniczających zakres zastosowania procedury u pacjenta, pomimo że jest ona ogólnie uzasadniona, lekarz specjalista medycyny nuklearnej, kwalifikujący pacjenta do badania, może podjąć decyzję o odstąpieniu od jej wykonania lub o zmianie zakresu jej zastosowania.

Skierowanie tradycyjne (wersja papierowa) na badanie musi zawierać wymagane informacje:
- dane dotyczące jednostki kierującej (pieczątkę z numerem umowy tej jednostki z NFZ)
- dane dotyczące pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu)
- rodzaj badania
- kod ICD-10 z nazwą (czytelnie w języku polskim) wstępnego rozpoznania klinicznego
- informację co badanie ma wyjaśnić (cel, uzasadnienie badania, istotne dane kliniczne)

Skierowanie tradycyjne na badanie należy dostarczyć do Zakładu Medycyny Nuklearnej,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 14.30: osobiście, lub poprzez osobę upoważnioną, lub przesłać pocztą na adres:

Szpital Specjalistyczny w Pile
im. Stanisława Staszica
Zakład Medycyny Nuklearnej
ul. Rydygiera 1, 64-920 PIŁA