Zakład Medycyny Nuklearnej

Przerwa techniczna (wzorcowanie aparatury dozymetrycznej)
31.07.2017 - 18.08.2017

Rejestracja nieczynna 31.07.2017 - 15.08.2017

Zarząd Zakładu
Kierownik: dr n. med. Przemysław Drobik

Telefony
kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30

67 21 06 620 - kierownik
67 21 06 621 - informacja / rejestracja


Zespół
Beata Czerwińska, mgr inż. fizyk
Ewa Kaniewska, starsza pielęgniarka
Iwona Pitura, starsza technik elektroradiologii
Przemysław Drobik, dr n. med. lekarz specjalista medycyny nuklearnej

 

Informacje
Zakład Medycyny Nuklearnej w Pile zlokalizowany jest w budynku E (niski parter / na poziomie -1)

Szczegółowe informacje jak dojechać do Szpitala Specjalistycznego w Pile dostępne są w zakładce INFORMACJE DLA PACJENTA
 
W Zakładzie Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego w Pile, wyposażonym w aparat hybrydowy SPECT/CT Optima NM/CT 640 firmy GE Medical Systems

wykonywane są badania refundowane przez NFZ:
 
Scyntygrafia tarczycy z użyciem Tc-99m z oceną technetochwytności

Scyntygrafia dwufazowa, subtrakcyjna przytarczyc z użyciem Tc-99m - PoltechMIBI

Scyntygrafia dynamiczna nerek z użyciem Tc-99m - PoltechDTPA

Syntygrafia statyczna nerek z użyciem Tc-99m - PoltechDMSA

Scyntygrafia przewodu pokarmowego z użyciem Tc-99m
[poszukiwanie uchyłka Meckela]

Scyntygrafia trójfazowa kości z użyciem Tc-99m - PoltechMDP

Limfoscyntygrafia z użyciem Tc-99m - Nanocoll
[diagnostyka obrzęków limfatycznych kończyn górnych i dolnych]

Limfoscyntygrafia z użyciem Tc-99m - Nanocoll
[poszukiwanie węzłów wartowników SLN]

Scyntygrafia płuc z użyciem Tc-99m - Maasol
[diagnostyka perfuzji płucnej]

Scyntygrafia całego ciała z użyciem Tc-99m - Tektrotyd
[diagnostyka  zmian, w których dochodzi do nadekspresji receptorów somatostatynowych: guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego żołądkowo - jelitowo - trzustkowe (Gastro-entero-pancreatic neurendocrine tumours GEP-NET); gruczolaki przysadki; guzy wywodzące się z układu współczulnego: guz chromochłonny, paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma; rak rdzeniasty tarczycy. Badanie może być także potencjalnie użyteczne w przypadku innych guzów posiadających ekspresję receptorów somatostatynowych w różnym nasileniu]

Scyntygrafia całego ciała z użyciem Tc-99m - Scintimun Granulocyte
[diagnostyka zmian o podłożu infekcyjnym / zapalnym]

Rejestracja i wyznaczenie terminu badania odbywa się tylko na podstawie poprawnie wypełnionego skierowania na badanie, które musi posiadać wymagane informacje:

- dane dotyczące jednostki kierującej (pieczątkę z numerem umowy tej jednostki z NFZ)
- dane dotyczące pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu)
- rodzaj badania
„badanie tarczycy z oceną technetochwytności”
„badanie przytarczyc”
„badanie układu kostnego”
„badanie układu pokarmowego (diagnostyka uchyłka Meckela)”
„badanie układu limfatycznego (diagnostyka obrzęków limfatycznych kończyn)”
„badanie układu limfatycznego (diagnostyka węzłów wartowników SLN)”
„badanie płuc (diagnostyka perfuzji płucnej)”
„badanie z użyciem pochodnych somatostatyny”
„badanie z użyciem znakowanych granulocytów (diagnostyka stanów zapalnych)”
- kod ICD-10 z nazwą (czytelnie w języku polskim) wstępnego rozpoznania klinicznego
- informację co badanie ma wyjaśnić (cel, uzasadnienie badania, istotne dane kliniczne)

Skierowanie na badanie należy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30 dostarczyć do Zakładu Medycyny Nuklearnej osobiście lub poprzez osobę upoważnioną. Skierowanie na badanie można przesłać do Zakładu Medycyny Nuklearnej pocztą na adres:

Szpital Specjalistyczny w Pile
im. Stanisława Staszica
Zakład Medycyny Nuklearnej
ul. Rydygiera 1, 64-920 PIŁA

Szczegółowe informacje na temat wykonywanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego w Pile refundowanych przez NFZ badań i związanych z nimi zaleceń można uzyskać
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30
bezpośrednio w Zakładzie Medycyny Nuklearnej lub pod numerem telefonu informacji / rejestracji: 67 21 06 621

W przypadku zaistnienia okoliczności wykluczających lub ograniczających zakres zastosowania procedury u pacjenta, pomimo że jest ona ogólnie uzasadniona, lekarz specjalista medycyny nuklearnej, kwalifikujący pacjenta do badania, może podjąć decyzję o odstąpieniu od jej wykonania lub o zmianie zakresu jej zastosowania.