Szpitalny Oddział Ratunkowy /SOR/

Szpitalny Oddział Ratunkowy /SOR

 

Zarząd Oddziału

Kierownik

  lek. Krzysztof Jarzyński

Pielęgniarka Oddziałowa

  mgr Bożena KARNAŚ

                                                                                                                                

Telefony

67 21 06 580

Kierownik

67 21 06 581

Pielęgniarka Oddziałowa

67 21 06 582

Rejestracja  - obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć

67 21 06 585/587

Część zabiegowa – obszar czerwony


67 21 06 686/687

Część konsultacyjno – diagnostyczna – obszar żółty

 

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska.

67 21 06 668

Gabinet zabiegowy

67 21 06 376/606

Gabinety lekarskie

 

 

  5

 

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska. Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 800 do godz. 8.00 dnia następnego.

 

67 21 06 668 gabinet zabiegowy

67 21 06 376, 67 21 06 606,  gabinety lekarskie

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał w 2000 roku. Dzisiaj jest największym oddziałem Szpitala Specjalistycznego w Pile. Jest podzielony na trzy obszary w zależności od rodzaju schorzenia:

1.    „czerwony” – część zabiegowa,

2.    „żółty” – konsultacyjno-diagnostyczny,

3.    „zielony” - część obserwacyjna /dla chorych w trakcie diagnostyki lub pacjentów wymagających hospitalizacji (72 godziny).

Czas oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zależy od stanu zdrowia pacjenta a nie od kolejności zgłoszenia. O kolejności udzielania świadczeń decyduje wstępna ocena stanu zdrowia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 03/11/2011 (Dz. U. z 2011 r. Nr 237,poz.1420) Szpitalny Oddział Ratunkowy, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

W strukturę organizacyjną SOR wchodzą też zespoły wyjazdowe:

1.    Zespół Ratownictwa Medycznego S (ZRM – specjalistyczny),

2.    dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego P (ZRM -  podstawowe)

3.    dwa zespoły transportowe. ZRM

Zostały one rozmieszczone tak, aby zgodnie z medianą czasu dotarcia dojazd do nagłego zdarzenia nie zajmował więcej niż 8 minut w mieście i najwyżej 15 poza terenem zabudowanym. Zespoły ratownictwa medycznego mają bezpośrednią łączność radiową z SOR wykorzystywaną do powiadamiania o przywożonych pacjentach, co umożliwia właściwe przygotowanie SOR do przyjęcia pacjentów (szczególnie tych w stanie nagłego zagrożenia życia) oraz kontynuację leczenia podjętego już w domu czy na miejscu zdarzenia oraz w ambulansie – ułatwia sprawne i właściwe zaopatrywanie pacjentów po ciężkich urazach, usprawnia realizację programu fibrynolitycznego leczenia udarów, a w połączeniu z teletransmisją EKG, skraca czas dotarcia pacjentów do Pracowni Hemodynamicznej celem interwencyjnego leczenia zawału serca.

 

Oddział posiada całodobowe lądowisko zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

 

 SOR ma stałą łączność telefoniczną i radiową z scentralizowaną dyspozytornią medyczną (D1), które mieści się w KP PSP w Pile ul. Moniuszki 1. Dyspozytorzy medyczni dysponują do nagłych zdarzeń  17 Zespołów Ratownictwa Medycznego (6 ZRM „S” i 11 ZRM „P”) z 5 rejonów operacyjnych obejmujących swym  działaniem 5 powiatów: pilski, wągrowiecki, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski. Zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego. 

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie nie udzielamy informacji dotyczących naszych pacjentów.