Program Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Płuc.

Szanowni Pacjenci !!!

Skierowanie do udziału w profilaktycznym programie wykrywania raka płuc.

Zapraszamy na wykonywanie przesiewowych badań spirometrycznych oraz tomografii komputerowej (TK) w ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Płuc.

Program realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Badaniem - za pomocą spirometrii oraz tomografii komputerowej klatki piersiowej bez podania kontrastu - objęci będą mieszkańcy Wielkopolski z grupy podwyższonego ryzyka, tzn.:

-  palacze w wieku 55 - 70 lat (pacjent w dniu badania musi mieć ukończone 55 lat),

-   palący średnio 1 paczkę papierosów dziennie przez ostatnich 20 lat.

Pacjent może uczestniczyć w programie tylko jeden raz w roku.

Aby ułatwić państwu dostęp do badań proponujemy wykonanie badań w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, ul. Rydygiera 1.

Badania są całkowicie BEZPŁATNE. Koszt badań ponosi Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wynik badań wraz zaleceniami Komisji powołanej ds. profilaktyki wczesnego wykrywania raka płuc, zostaną przekazane pacjentowi w formie listu pocztowego.

Koordynatorem programu Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii i. E. i J. Zeylandów w Poznaniu.

Program będzie realizowany do momentu wyczerpania puli badań, jednak nie dłużej niż do 31.12.2017 roku.

Zapisy oraz wszelkie informacje związane z Programem możecie Państwo uzyskać w Zakładzie Radiologii, pod nr tel. 67 210 65 48, 210 65 49.