Certyfikat
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii., 28.05.2018
W dniach 16-18 maja 2018r. w Geteborgu w Szwecji podczas 4-tego Kongresu Europejskiej Organizacji Udarowej ( ESO) Oddział Neurologii z pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu otrzymał najwyższe diamentowe[...]
Więcej
Certyfikat

Pracownie: EKG i Holtera, testów wysiłkowych i echo serca (Konsultacyjna Poradnia Kardiologiczna)

W ramach Konsultacyjnej Poradni Kardiologicznej działają następujące pracownie:
* EKG i Holtera
* testów wysiłkowych
* echo serca
Wykonywane są badania echokardiograficzne, testy wysiłkowe i 24 godzinne EKG.

Telefon:
  067 21 06 681
  
Rejestracja echo serca 067 21 06 562
Rejestracja EKG i Holtera 067 21 06 563
Rejestracja testów wysiłkowych 067 21 06 564