Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu, 01.04.2020
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu Do Pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile   Szanowni Państwo,   Szpital Specjalistyczny w Pile jest największym świadczeniodawcą[...]
Więcej
Certyfikat

Pracownie: EKG i Holtera, testów wysiłkowych i echo serca (Konsultacyjna Poradnia Kardiologiczna)

W ramach Konsultacyjnej Poradni Kardiologicznej działają następujące pracownie:
* EKG i Holtera
* testów wysiłkowych
* echo serca
Wykonywane są badania echokardiograficzne, testy wysiłkowe i 24 godzinne EKG.

Telefon:
  067 21 06 681
  
Rejestracja echo serca 067 21 06 562
Rejestracja EKG i Holtera 067 21 06 563
Rejestracja testów wysiłkowych 067 21 06 564