Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii, 7.07.2021 r. , 07.07.2021
7 lipca 2021r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile odbyło się wręczenie diamentowego certyfikatu ESO ANGELS dla  Oddziału Neurologii z Pododdziałem leczenia[...]
Więcej
Certyfikat

Pracownia Neurofizjologii

Pracownia Neurofizjologii

Pracownia wchodzi w skład Oddziału Neurologicznego
Podlega Ordynatorowi Oddziału Neurologicznego
   
Telefony
067 21 06 539 Pracownia – technik Ewa Janicka

Pracownia wykonuje badania dzieciom i dorosłym na potrzeby szpitala jak również na zlecenie lekarzy specjalistów i lekarzy podstawowej opieki medycznej.

1. Badanie EEG (elektroencefalografia) – pozwala na ocenę aktywności elektrycznej mózgu. Jest przydatne:
a. w diagnostyce i leczeniu padaczki,
b. w diagnostyce różnicowej omdleń i innych utrat przytomności,
c. w diagnostyce dzieci z zaburzeniami zachowania – badanie wykonywane jest na zlecenie lekarza.

2. Badanie EMG ( elektromiografia) – jest to badanie służące do oceny czynności elektrycznej mięśni, przewodnictwa nerwowego oraz transmisji nerwowo-mięśniowej. Badanie jest bardzo pomocne w diagnostyce:
a. miastenii, 
b. chorób i uszkodzeń mechanicznych nerwów, 
c. chorób mięśni.
Badanie wykonywane dla pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Neurologicznym.

3. Wzrokowe potencjały wywołane – są przydatne w diagnostyce uszkodzenia drogi wzrokowej, które może występować w różnych schorzeniach neurologicznych i okulistycznych. Badanie wykonywane dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu jak również leczonych ambulatoryjnie w przychodniach i poradniach.