Certyfikat
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii., 28.05.2018
W dniach 16-18 maja 2018r. w Geteborgu w Szwecji podczas 4-tego Kongresu Europejskiej Organizacji Udarowej ( ESO) Oddział Neurologii z pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu otrzymał najwyższe diamentowe[...]
Więcej
Certyfikat

Pracownia Neurofizjologii

Pracownia Neurofizjologii

Pracownia wchodzi w skład Oddziału Neurologicznego
Podlega Ordynatorowi Oddziału Neurologicznego
   
Telefony
067 21 06 539 Pracownia – technik Ewa Janicka

Pracownia wykonuje badania dzieciom i dorosłym na potrzeby szpitala jak również na zlecenie lekarzy specjalistów i lekarzy podstawowej opieki medycznej.

1. Badanie EEG (elektroencefalografia) – pozwala na ocenę aktywności elektrycznej mózgu. Jest przydatne:
a. w diagnostyce i leczeniu padaczki,
b. w diagnostyce różnicowej omdleń i innych utrat przytomności,
c. w diagnostyce dzieci z zaburzeniami zachowania – badanie wykonywane jest na zlecenie lekarza.

2. Badanie EMG ( elektromiografia) – jest to badanie służące do oceny czynności elektrycznej mięśni, przewodnictwa nerwowego oraz transmisji nerwowo-mięśniowej. Badanie jest bardzo pomocne w diagnostyce:
a. miastenii, 
b. chorób i uszkodzeń mechanicznych nerwów, 
c. chorób mięśni.
Badanie wykonywane dla pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Neurologicznym.

3. Wzrokowe potencjały wywołane – są przydatne w diagnostyce uszkodzenia drogi wzrokowej, które może występować w różnych schorzeniach neurologicznych i okulistycznych. Badanie wykonywane dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu jak również leczonych ambulatoryjnie w przychodniach i poradniach.