Poradnia Medycyny Pracy

Zakładowa Poradnia Medycyny Pracy


Kierownik lek. med. Mieczysława WIŚNIEWSKA - OLEJNIK

Telefony
67 21 06 426 Rejestracja

Zajmuje się przeprowadzaniem badań okresowych (profilaktycznych), wstępnych i
kontrolnych pracowników Szpitala. Prowadzi stosowną dokumentację w tym
zakresie.