Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii, 7.07.2021 r. , 07.07.2021
7 lipca 2021r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile odbyło się wręczenie diamentowego certyfikatu ESO ANGELS dla  Oddziału Neurologii z Pododdziałem leczenia[...]
Więcej
Certyfikat

Oddziały Szpitalne

Po przyjęciu Pacjenta do poszczególnych oddziałów opiekę na nim sprawuje zatrudniony tam personel. Każda z osób, która zetknie się z Pacjentem - podobnie jak w SOR - posiada widoczny i czytelny identyfikator, umożliwiający pacjentowi zapoznanie się z poszczególnymi osobami, ich stanowiskami i miejscem pracy.
Każdym oddziałem kieruje Ordynator, któremu podlegają wszyscy pozostali pracownicy. Do Niego właśnie lub innych upoważnionych lekarzy Oddziału zgłaszać się należy z prośbą o informacje na temat stosowanej terapii, jej przebiegu i czasu leczenia. Godziny udzielania informacji związane są najczęściej z godzinami odwiedzin w oddziale. Zgodnie z prawem przysługującym Pacjentom mogą Oni zastrzec sobie możliwość nie udzielania informacji o stanie własnego zdrowia żadnemu lub poszczególnym członkom rodziny.
Kadrą pielęgniarską, sanitariuszami i salowymi zarządzają Pielęgniarki Oddziałowe, które razem z pielęgniarkami dyżurnymi informują Pacjentów o przebiegu procesu opieki i pielęgnacji, przeprowadzają edukację Pacjentów, przygotowują ich do życia w zmienionych chorobą warunkach domowych. Informacja pielęgniarska dostępna jest przez całą dobę.
Zarówno do Ordynatorów jak i Pielęgniarek Oddziałowych kierować można wszelkie uwagi, wątpliwości, wnioski i skargi dotyczące leczenia i opieki.
Ponadto skargi i wnioski przyjmują:
• Dyrektor Szpitala – poniedziałek 13.00 – 15.00
• Wyznaczeni zastępcy Dyrektora Szpitala przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 oraz w każdą środę w godzinach od 14.00 do 15.00.
• Pielęgniarka Naczelna – poniedziałek – piątek 7.30 – 15.00