Onkologiapila
Certyfikat
Zakup sprzętu medycznego z dofinansowaniem PZU S.A., 28.05.2019
                                                         [...]
Więcej
Certyfikat

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zarząd Oddziału
Ordynator lek. med. Mariusz ANTONIEWICZ
Pielęgniarka Oddziałowa Alicja WYGOWSKA   
Telefony
067 21 06 390 Ordynator
067 21 06 391 Pielęgniarka Oddziałowa
067 21 06 392 Punkt pielęgniarski
067 21 06 394 Dyżurka Lekarska 
067 21 06 399 Pacjenci - "telefon przyłóżkowy"
067 21 06 393 Sekretariat

Oddział posiada 38 łóżka

Prowadzi leczenie operacyjne i zachowawcze wszystkich następstw urazów dotyczących narządu ruchu dorosłych i dzieci (z wyjątkiem kręgosłupa).

Stosuje nowoczesne techniki operacyjne wad wrodzonych (stawów biodrowych, stópek itp.), złamań wielomiejscowych oraz inne wysokospecjalistyczne procedury medyczne, jak artroskopia stawów kolanowych, wszczepienie endoprotez stawu biodrowego, kolanowego, protez przynasadowych, gwoździowanie śródszpikowe.

Oddział dysponuje torem wizyjnym , combilanem. Posiada wydzieloną salę operacyjną tylko do zabiegów ortopedycznych.