Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu, 01.04.2020
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu Do Pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile   Szanowni Państwo,   Szpital Specjalistyczny w Pile jest największym świadczeniodawcą[...]
Więcej
Certyfikat

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu

 

 

Zarząd Oddziału

Ordynator

 dr hab. n. med. Małgorzata WISZNIEWSKA

Pielęgniarka Oddziałowa

 Maria WOLSKA

                                                                                                                                

Telefony

67 21 06 440

Ordynator

67 21 06 441

Pielęgniarka Oddziałowa

67 21 06 442

Punkt pielęgniarski

67 21 06 444

Dyżurka Lekarska

67 21 06 449

Pacjenci - "telefon przyłóżkowy"

67 21 06 443

Sekretariat

 

  39

Prowadzi leczenie pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, diagnozuje nowotwory układu nerwowego. Oddział dysponuje aparatem dopplerowskim do badania przepływu krwi w tętnicach wewnątrzczaszkowych, aparatem EEG oraz aparatem EMG do diagnostyki chorób nerwowo - mięśniowych.

 

Do Pododdziału Leczenia Udarów Mózgu przyjmowani są pacjenci w ostrym okresie udaru mózgowego /najlepiej do 4 godzin od wystąpienia pierwszych objawów udaru/. Po przyjęciu pacjent ma wykonane badanie KT głowy i konieczne badania laboratoryjne, oraz w zależności od potrzeb: badanie dopplerowskie, EKG - Holter, koagulologię i inne. Prowadzimy diagnostykę w kierunku chorób demelinizacyjnych oraz leczenie m.in. SM, zespołów otępiennych i chorób nerwowo - mięśniowych.

 

Bardzo chętnie przyjmiemy do zespołu lekarza neurologa/ specjalisty neurologa lub chcącego specjalizować się w dziedzinie neurologii.