Facebook
Certyfikat
Certyfikat
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
DBAMY O KOBIETY - Profilaktyka kobiecych dolegliwości, 03.02.2022
DBAMY O KOBIETY – PROFILAKTYKA KOBIECYCH DOLEGLIWOŚCI         Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica oraz Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe[...]
Więcej

Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny

 

Zarząd Oddziału

Kierownik

 lek. med. Justyna GRÓDECKA

Pielęgniarka Oddziałowa

 mgr Joanna SOBCZAK

                                                                                                                                

Telefony

67 21 06 610

Kierownik

67 21 06 611

Pielęgniarka Oddziałowa

67 21 06 614

Dyżurka lekarska

67 21 06 612

67 21 06 616

67 21 06 327

Punkt pielęgniarski

 

  30 w tym 12 inkubatorów

Oddział Neonatologiczny w Pile jest oddziałem II stopnia referencji w III-stopniowym systemie opieki nad noworodkiem. Jesteśmy  oddziałem nadrzędnym dla oddziałów noworodkowych szpitali powiatowych naszego regionu. Z tych oddziałów przyjmujemy noworodki wymagające leczenia specjalistycznego.

Oddział aktualnie posiada 30 miejsc hospitalizacyjnych, w tym 12 dla noworodków zdrowych i 18 dla noworodków chorych (łóżeczka i inkubatory).

W strukturze oddziału znajduje się:

-        sala intensywnej terapii noworodka z 3 stanowiskami, wyposażona w nowoczesny sprzęt ( 2 respiratory, 2 aparaty Infant flow do nieinwazyjnego wsparcia oddechu, kardiomonitory, przyłóżkowe rtg)

-        sale opieki ciągłej i pośredniej dla noworodków chorych, nie wymagających intensywnego leczenia i nadzoru.

-        pododdział noworodków zdrowych, w którym po porodzie przebywają z matkami w systemie rooming-in (zgodnie ze współczesnymi standardami).

 

Oddział dysponuje nowoczesnym ultrasonografem z opcją echokardiografii.

Jako oddział szpitala wielospecjalistycznego mamy dostęp do wielu specjalistów (kardiolog, chirurg, okulista, dermatolog, laryngolog), co umożliwia szybką diagnostykę wrodzonych wad rozwojowych oraz leczenie specjalistyczne ( w zakresie II° referencji).

Uczestniczymy od 2003r w programie WOŚP dotyczącym badań przesiewowych słuchu u noworodka.

Dla matek dzieci chorych funkcjonuje pokój karmień. Istnieje możliwość hospitalizacji matek (w oddziale położniczym) chorych noworodków, których pobyt w oddziale przedłuża się.

Dzięki prowadzonym remontom dysponujemy nowocześnie wyposażonymi salami dla noworodków.

W oddziale zatrudnieni są lekarze neonatolodzy i lekarze w trakcie specjalizacji z neonatologii. Z zespołem lekarskim współpracuje kształcący się personel pielęgniarski, który również posiada specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego.

W naszym zespole lekarsko-pielęgniarskim doświadczenie łączy się z młodzieńczym zapałem do pracy, nieustannym dążeniem do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Personel oddziału neonatologicznego ścisłe współpracuje z personelem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego również w  zakresie żywienia naturalnego oraz zasad postępowania i pielęgnacji nowonarodzonego dziecka.