Facebook
Certyfikat
Certyfikat
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
DBAMY O KOBIETY - Profilaktyka kobiecych dolegliwości, 03.02.2022
DBAMY O KOBIETY – PROFILAKTYKA KOBIECYCH DOLEGLIWOŚCI         Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica oraz Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe[...]
Więcej

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej

Zarząd Oddziału

Ordynator

  lek. Dawid SZMYDT

Pielęgniarka Oddziałowa

  Magdalena Mirr-Mays

                                                                                                                                

Telefony

67 21 06 301

Pielęgniarka Oddziałowa

67 21 06 302

Punkt pielęgniarski

67 21 06 309

Pacjenci - "telefon przyłóżkowy"

 

  12

 

Do opieki paliatywnej kierowane są osoby z określonymi chorobami nieuleczalnymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi i ograniczającymi życie.
Opieka paliatywna obejmuje osobę chorego i jego rodzinę. Dąży do zapewnienia chorym możliwie najwyższej jakości życia, przy pełnej uwagi trosce o zachowanie godności i szacunku do pacjentów oraz ich bliskich. Polega na wszechstronnym działaniu. Głównym celem jest tu niesienie ulgi w cierpieniu ciała i duszy.
Medycznym celem opieki paliatywnej jest leczenie (łagodzenie) objawów, które powodują cierpienie osób chorych: najczęściej bólu, ale także wielu innych (np. duszności, wymiotów, braku apetytu) oraz poprawa jakości życia tych chorych.
Opieka nad chorymi nie ogranicza się tylko do aspektów medycznych. Całościowa opieka realizowana jest przez interdyscyplinarny zespół obejmujący: lekarzy, pielęgniarki, opiekunów medycznych, psychologa,  fizjoterapeutę, kapelana
Choroby, które kwalifikują do opieki paliatywnej, zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Są to przede wszystkim choroby nowotworowe, ale również choroba AIDS, układowe choroby zanikowe układu nerwowego, następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności układu oddechowego, kardiomiopatie, owrzodzenia odleżynowe.Kod ICD-10
ednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia w oddziale paliatywnym
B20-B24
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
C00-D48
Nowotwory
G09
Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13
Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G35
Stwardnienie rozsiane
I42-I43
Kardiomiopatia w okresie schyłkowym
J96
Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89
Owrzodzenie odleżynowe


Zasady przyjęć
1. skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Przyjęcia odbywają się tylko w trybie planowym – lekarz wystawiający skierowanie lub rodzina chorego proszeni są o kontakt z lekarzem pracującym na oddziale celem ustalenia przyjęcia. Kwalifikacja na podstawie aktualnej dokumentacji medycznej oraz po rozmowie z chorym i opiekunami .
2. wskazania medyczne
- występowanie choroby wg klasyfikacji ICD-10 z wyżej wskazanej grupy chorób
- chorzy z wszystkich wyżej wymienionych grup wg ICD-10 z objawami trudnymi do opanowania w warunkach domowych
- pacjent z chorobą nowotworową po zakończonym leczeniu przyczynowym
- możliwe jest również leczenie dwutorowe u pacjentów onkologicznych czyli przyczynowe onkologiczne i objawowe paliatywne w celu doboru leków, głównie p.bólowych lub wykonania pewnych zabiegów np. paracentezy, punkcji opłucnej, paliatywna radioterapia
3. wskazania pozamedyczne – opieka wyręczająca na okres do 10 dni

4. kwalifikacja na podstawie aktualnej dokumentacji medycznej oraz po rozmowie z chorym i opiekunami,
5. kwalifikacja chorych hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile na podstawie konsultacji lekarza Oddziału Medycyny Paliatywnej.