Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Zarząd Oddziału:
Ordynator lek. med. Beata NOWAK-KRUPIŃSKA
Pielęgniarz Oddziałowy mgr Maciej SURY
   
Telefony:
067 21 06 400 Ordynator
067 21 06 405, 405 Punkty pielęgniarskie
067 21 06 404 Dyżurka lekarska

W oddziale są leczeni pacjenci w stanie zagrożenia życia spowodowanego ostrą niewydolnością oddechową, krążeniową, po resuscytacji krążeniowo-oddechowej z urazami wielonarządowymi, a także po rozległych zabiegach operacyjnych.
Oddział dysponuje respiratorami do prowadzenia oddechu zastępczego nowoczesnymi technikami wentylacji i aparatem do leczenia nerkozastępczego.
Zatrudnieni lekarze i pielęgniarki wykonują znieczulenia zabiegów operacyjnych wykonywanych w trybie planowym i ostrym, a także do zabiegów diagnostycznych (m. in. ginekologicznych, gastroskopii i kolonoskopii).

Oddział posiada 8 łóżek.