Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Zarząd Oddziału
lek Tadeusz DYBOWSKI
Pielęgniarka Oddziałowa Grażyna BEKAS
   
Telefony
067 21 06 315 Ordynator
067 21 06 311 Pielęgniarka Oddziałowa
067 21 06 312 Punkt pielęgniarski
067 21 06 314 Dyżurka lekarska
067 21 06 319 Pacjenci "telefon przyłóżkowy"

Oddział posiada 15 łóżek, w tym 2 intensywnego nadzoru pooperacyjnego. Każde łóżko wyposażone jest w standardowy sprzęt niezbędny do obserwacji, leczenia i prowadzenia chorego po urazie, zabiegu operacyjnym w obrębie klatki piersiowej.

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem :
• chorób płuc /przede wszystkim leczeniem raka płuc/
• chorób śródpiersia
• chorób opłucnej
• chorób ściany klatki piersiowej
• chorób przepony
• urazów klatki piersiowej

W oddziale wykonywane są wszystkie zabiegi chirurgiczne z zakresu torakochirurgii:
• resekcja płuc, płatów i segmentów z możliwością wykonywania badań histopatologicznych w trakcie zabiegu operacyjnego,
• guzów śródpiersia,
• zabiegi naprawcze wrodzonych wad ściany klatki piersiowej np. klatka piersiowa lejkowata,
• wideotorakoskopia,
• mediastinoskopia,
• sympatektomia piersiowa metodą wideo,
• drenaże jam opłucnowych,
• punkcje jam opłucnowych,
• usunięcie ciał obcych z dróg oddechowych.

Zabiegi diagnostyczne:
• BAC - w Tomografii Komputerowej
• BAG - w Tomografii Komputerowej
• BAL - Bronchofiberoskopie

Oddział posiada całodobowy dostęp do Pracowni Endoskopii w wyposażeniu której znajduje się nowoczesny sprzęt do badań diagnostycznych i leczniczych układu oddechowego.