Facebook
Certyfikat
Certyfikat
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
DBAMY O KOBIETY - Profilaktyka kobiecych dolegliwości, 03.02.2022
DBAMY O KOBIETY – PROFILAKTYKA KOBIECYCH DOLEGLIWOŚCI         Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica oraz Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe[...]
Więcej

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Zarząd Oddziału

Kierownik

 p. o. lek. Tadeusz Dybowski

Pielęgniarka Oddziałowa

 

 

Telefony

67 21 06 315

Ordynator

67 21 06 311

Pielęgniarka Oddziałowa

67 21 06 312

Punkt pielęgniarski

67 21 06 314

Dyżurka Lekarska

67 21 06 319

Pacjenci - "telefon przyłóżkowy"

    12

 

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Każde łóżko wyposażone jest w standardowy sprzęt niezbędny do obserwacji, leczenia i prowadzenia chorego po urazie, zabiegu operacyjnym w obrębie klatki piersiowej.

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem :

 • chorób płuc /przede wszystkim leczeniem raka płuc/
 • chorób śródpiersia
 • chorób opłucnej
 • chorób ściany klatki piersiowej
 • chorób przepony
 • urazów klatki piersiowej

W oddziale wykonywane są wszystkie zabiegi chirurgiczne z zakresu torakochirurgii:

 • resekcja płuc, płatów i segmentów z możliwością wykonywania badań histopatologicznych w trakcie zabiegu operacyjnego,
 • guzów śródpiersia,
 • zabiegi naprawcze wrodzonych wad ściany klatki piersiowej np. klatka piersiowa lejkowata,
 • wideotorakoskopia,
 • mediastinoskopia,
 • sympatektomia piersiowa metodą wideo,
 • drenaże jam opłucnowych,
 • punkcje jam opłucnowych,
 • usunięcie ciał obcych z dróg oddechowych.

Zabiegi diagnostyczne:

 • BAC - w Tomografii Komputerowej
 • BAG - w Tomografii Komputerowej
 • BAL - Bronchofiberoskopie

Oddział posiada całodobowy dostęp do Pracowni Endoskopii w wyposażeniu której znajduje się nowoczesny sprzęt do badań diagnostycznych i leczniczych układu oddechowego

Oddział Otolaryngologiczny

Zarząd pododdziału

Ordynator

  dr n. med. Tomasz SZCZĘSNY

Pielęgniarka Oddziałowa

  Krystyna DĄBEK

 

Telefony

67 21 06 315

Ordynator

67 21 06 471

Pielęgniarka Oddziałowa

67 21 06 472

Punkt pielęgniarski

67 21 06 474

 Dyżurka Lekarska

67 21 06 479

Pacjenci - "telefon przyłóżkowy"

67 21 06 473

Audiometria, Sekretariat

 

10

Prowadzi leczenie zachowawcze i operacyjne chorób uszu, nosa, gardła i krtani u pacjentów powyżej 3 roku życia.

Oddział dysponuje własną salą operacyjną. W pracowni audiometrycznej wykonuje się subiektywne i obiektywne badania słuchu oraz badania otoneurologiczne.

 Dzieci przebywające w oddziale mają do dyspozycji świetlicę wyposażoną w komputer. Rodzice mogą przebywać ze swoimi dziećmi (całodobowo - odpłatnie).

Pacjenci ze skierowaniem na Oddział Otolaryngologiczny przyjmowani są w Poradni Konsultacyjnej Otolaryngologicznej (VI piętro, pokój nr 605), celem ustalenia trybu i terminu przyjęcia na oddział.

Konsultacje odbywają się w każdy dzień pracujący (od poniedziałku do piątku) w godz. 12.00 - 13.00