Ochrona danych osobowych

1. Inspektor ochrony danych Piotr Musiał
tel.67 210 62 95, e-mail: iod@szpital.pila.pl
siedziba: pokój H021 na niskim parterze budynku "H"

2. "Obowiązek informacyjny"