Certyfikat
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii., 28.05.2018
W dniach 16-18 maja 2018r. w Geteborgu w Szwecji podczas 4-tego Kongresu Europejskiej Organizacji Udarowej ( ESO) Oddział Neurologii z pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu otrzymał najwyższe diamentowe[...]
Więcej
Certyfikat

Nagroda Złote Serce

Nagroda Szpitala Specjalistycznego w Pile
„Złote Serce”

W 2007 roku Komisja ds. Jakości działająca przy Szpitalu Specjalistycznym
w Pile opracowała regulamin wręczania nagrody „ZŁOTE SERCE” osobom indywidualnym i/lub firmom za bezinteresownie niesioną pomoc Szpitalowi. Co roku kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych mogą zgłaszać swoje kandydatury do nagrody. Następnie Kapituła dokonuje analizy zgłoszonych propozycji i przyznaje najbardziej zasłużonym statuetki.

 

serce

 

Laureaci Pierwszej Edycji: 

1. Grażyna Gołaszewska
2. Mirosława Wojtasik
3. Mała Gastronomia „Delicja” Bernadeta Skibińska
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „IBI” Daria Iwicka, Zbigniew Iwicki i Jerzy Bączkowski
5. Grupa Wielkopolska „Mago” Zbigniew Mazurkiewicz i Maciej Ozgowicz
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Cukiernia „Śnieżka” Zygmunt i Jerzy Śnieżko

 

s1

 

2

 

Laureaci Drugiej Edycji za 2008 rok:

1. Alicja Witkowska  
2. Zbigniew Ryczek
3. Kazimierz Pająk
4. Zygmunt Proń
5. Maria i Bronisław Rydwańscy
6. Firma „Multigraf” - Henryk Bartoszewski

 

 

Laureatami III edycji za 2009 rok zostali:

1. LIDIA KOŹMA 
2. JAN KUBÓW
3. MARIAN MADEJ 
4. ZBIGNIEW PRZEWOREK 
5. JERZY WOŁCZEK 
6. Ks. LEONARD ZYCH 
7. „CHEMEX” – ROMAN RZANNY I WIESŁAW ANTOSZKIEWICZ
8. ”MINI – MAX” - WIESŁAW I DARIUSZ EKIERTOWIE 

 

 

Laureatami IV edycji za 2010 rok zostali:

1. JACEK BOGUSŁAWSKI - Prezes S.P.H. Credo
2. MAGDALENA CIERZNIAK I EDI ANDRADINA 
3. JERZY CERBA 
4. HENRYK DYTKO – PREZES firmy PNIG NAFTA Spółka z o.o
5. ELŻBIETA I EDMUND LEWIŃSCY 
6. JERZY WOŁCZEK

 

 

Laureatami V edycji za 2011 rok zostali:

 1. Tomasz Bugajski
 2. Adam Szejnfeld
 3. Jolanta i Dariusz Ekiertowie
 4. Teresa i Jerzy Sturmowie
 5. Maria i Bronisław Rydwańscy
 6. Centrum Charytatywno-Opiekuńcze „Caritas”
 7. Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta”
 8. Firma GALTON Roberta Goździewskiego

 

 

Laureatami VI edycji za 2012 rok zostali:

 1. Prof. dr hab. med. JAN BRĘBOROWICZ
 2. JACEK BOGUSŁAWSKI Prezes Studio Promocyjno-Handlowe „CREDO"  
 3. JAN KOZERA firma „TECHBUD JK" Sp. z o.o.
 4. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA w PILE
 5. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W PILE, NADLEŚNICTWO KACZORY
 6. Firma PRESCO GROUP S.A.

Po raz pierwszy przyznana nagroda specjalna "WIELKIE ZŁOTE SERCE"

dla KSIĘDZA LEONARDA ZYCHA