Ksiazka telefoniczna

Wyszukaj:

Wpisz slowo lub fraze do wyszukania.


Centrala telefoniczna szpitala - 67 2106 555 i 67 2106 666
Trzy ostatnie cyfry to numer wewnetrzny abonenta.

NUMER KIERUNKOWY(67)
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
2106580Ordynator
2106581Pielęgniarka oddziałowa
2106582Izba przyjęć ogólna
2106686Sala konsultacyjno-diagnostyczna
2106224Punkt przyjęć planowych
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - DYSPOZYTOR MEDYCZNY CPR
61 854 99 13Dyspozytor główny
61 224 73 54Dyspozytor główny
61 854 99 12Dyspozytor przyjmujący 1
61 244 73 53Dyspozytor przyjmujący 1
61 854 99 11Dyspozytor przyjmujący 2
61 244 73 52Dyspozytor przyjmujący 2
ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ
2106370Ordynator
2106371Pielęgniarka oddziałowa
2106378Wypisy
2106379Tel. do pacjentów w godz 7.00-20.00
2106374Pokój lekarzy
2106372Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
2106350Ordynator
2106351Pielęgniarka oddziałowa
2106353Wypisy
2106358Tel. do pacjentów strona B w godz 7-20
2106359Tel. do pacjentów strona A w godz 7-20
2106357, 2106354Pokój lekarzy
2106352Punkt pielęgniarski strona B
2100356Punkt pielęgniarski strona A
ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
2106315Ordynator
2106311Pielęgniarka oddziałowa
2106319Telefon do pacjentów
2106314Pokój lekarzy
2106312Punkt pielęgniarksi
ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
2106390Ordynator
2106391Pielęgniarka oddziałowa
2106393Wypisy
2106399Tel. do pacjentów
2106394Pokój lekarski
2106392Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
2106420Ordynator
2106421Pielęgniarka oddziałowa
2106429Tel. do pacjentów
2106433Wypisy
2106306Pododdział chemioterapii - Lekarz
2106325Pododdział chemioterapii - Pielęgniarka oddziałowa
2106329Pododdział chemioterapii - tel. do pacjentów
2106424Pokój lekarski
2106422Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
2106450Ordynator
2106451Pielęgniarka oddziałowa
2106459Tel. do pacjentów
2106463Wypisy
2106454Pokój lekarski
2106452Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
2106300Ordynator
2106328Tel. do pacjentów - położnictwo
2106331Pielęgniarka oddziałowa
2106336Wypisy
2106339Tel. do pacjentek - ginekologia
2106588Położnicza izba przyjęć
2106604Pokój lekarski
2106332Punkt pielęgniarski Ginekologia i patologia ciąży
2106326Punkt pielęgniarski Położnictow
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
2106640Ordynator
2106631Pielęgniarka oddziałowa /dzieci młodsze/
2106641Pielęgniarka oddziałowa /dzieci starsze/
2106645Gabinet zabiegowy /dzieci starsze/
2106334Pokój lekarski Dzieci Młodsze
2106644Pokój lekarski Dzieci Starsze
2106632Punkt pielęgniarski Dzieci młodsze
2106642Punkt pielęgniarski Dzieci starsze
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII
2106400Ordynator
2106401Pielęgniarka oddziałowa
2106402Punkt pielęgniarski
2106404Pokój lekarski
ODDZIAŁ KARDIOLOGII Z PRACOWNIĄ HEMODYNAMIKI
2106410Ordynator
2106411Pielęgniarka oddziałowa
2106413Wypisy
2106419Tel. do pacjentów
2106681Pracownia hemodynamiki
2106562Pracownia echo serca
2106563Pracownia EKG i Holtera
2106564Pracownia testów wysiłkowych
2106414Pokój lekarski
2106412Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
2106301Pielęgniarka oddziałowa
2106309Tel. do pacjentów
2106302Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ NEFROLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ZE STACJĄ DIALIZ
2106430Ordynator
2106431Pielęgniarka oddziałowa
2106433Wypisy
2106439Tel. do pacjentów
2106434Pokój lekarski
2106432Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
2106510Ordynator
2106511Pielęgniarka oddziałowa
2106519Tel. do pacjentów
2106512Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
2106440Ordynator
2106441Pielęgniarka oddziałowa
2106443Wypisy
2106449Tel. do pacjentów
2106539Pracownia EEG
2106444Pokój lekarski
2106442Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
2106610Ordynator
2106615Pielęgniarka oddziałowa
2106616Wypisy
2106614Pokój lekarski
2106612Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
2106480Ordynator
2106481Pielęgniarka oddziałowa
2106489Tel. do pacjentów
2106484Pokój lekarski
2106482Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
2106470Ordynator
2106471Pielęgniarka oddziałowa
2106479Tel. do pacjentów
2106474Pokój lekarski
2106472Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
2106340Ordynator
2106341Pielęgniarka oddziałowa
2106349Tel. do pacjentów
2106344Pokój lekarski
2106342Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ
2106460Ordynator
2106461Pielęgniarka oddziałowa
2106463Wypisy
2106469Tel. do pacjentów
DZIAŁ FIZJOTERAPII
2106551Kierownik
2106559Rejestracja
BLOK OPERACYJNY
2106570Kierownik
2106571Pielęgniarz oddziałowy
2106578Trakt operacyjny
CENTRALNA STERYLIZATORNIA
2106515Kierownik
ZARZĄD
2106 200Dyrektor
2106 201Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa
2106 203Główny Specjalista ds Techniczno-Eksploatacyjnych
2106 204Sekretariat Dyrektora i Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa
2106 205Sekretariat Zastępcy Dyrektora d/s Ekonomicznych i Głównego Specjalisty ds Techniczno-Eksploatacyjnych
212 40 85Sekretariat - Fax
2106 208Naczelna Pielęgniarka
2106 213Pełnomocnik D-ra ds Jakości i Z-ca Naczelnej Pielęgniarki
2106 220Główna Księgowa
DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY
2106 220Główny Księgowy
2106 218Kasa
2106 219Sprzedaż
2106 253Księgowość finansowa
2106 229Księgowość inwentarzowa i materiałowa
2106 266Księgowość - likwidatura
2106228Płace
2106227Płace
2106230Stanowisko ds. kosztów i analiz
2106225Stanowisko ds. kosztów i analiz
TELEFONY ALARMOWE
2106 222Czynności reanim acyjne na oddziałach
2106 244Dyspozytor
2106 232Ochrona szpitala - portiernia główna
2106 233Ochrona szpitala - portiernia zaplecza
210 6333Udzielanie pierwszej pomocy medycznej na terenie szpitala
DZIAŁ INFORMATYKI
2106 600Kierownik działu
2106 258Pracownicy
DZIAŁ ORGANIZACJI
2106297Kierownik
2106207Biuro Zamówień Publicznych
2106209Biuro Działu Organizacji
2106284Pracownia plastyczna
DZIAŁ ORGANIZACJI - SEKCJA STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ROZLICZEŃ
2106660Kierownik
2106661Anulowanie wezwań płatniczych
2106223Rozliczenia z NFZ
DZIAŁ SŁUZB PRACOWNICZYCH
2106215Kierownik
2106214Pracownicy i Socjalny
DZIAŁ ŻYWIENIA
2106270Kierownik
DZIAŁ ELEKTROTECHNICZNY
2106250Kierownik działu
2106241Kierownik sekcji
2106235Kierownik kotłowni
2106265Biuro ds inwestycji
2106261Biuro warsztatów
PRALNIA i SZWALNIA
2106275Kierownik
2106665Szwalnia
DZIAŁ TECHNIKI MEDYCZNEJ
2106625Kierownik
2106626Pracownicy
2106637Fax
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
2106280Kierownik
2106281Pracownicy
2106282Pracownicy
2106384Magazyn
SEKCJA ds. OBRONNOŚCI i ARCHIWIZACJI
2106295Kierownik sekcji, archiwum
STANOWISKA SAMODZIELNE
2106246Stanowisko d/s ochrony środowiska
2106286BHP i PPOŻ
2106313Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
2106363Specjalista d/s szkoleń
2106 290Pełnomocnik do praw pacjenta
ZWIĄZKI ZAWODOWE
2106217KMNSZZ Solidarność Pracowników Ochrony Zdrowia
2106593ZZ Pielęgniarek i Położnych
2106670ZZ Pracowników Służby Zdrowia
2106674ZZ Lekarzy
DZIERŻAWCY
2106263Nauczycielki - liceum medyczne
2106289Kiosk - prasa
2106586SKOK
2106655Biblioteka
2106696PC SOFT
2106657KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.
DZIAŁ HIGIENY
2106318Kierownik
2106380Biuro
APTEKA ZAKŁADOWA
2106500Kierownik
2106502Fax
PORADNIA MEDYCYNY PRACY
2106426Lekarz zakładowy
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
2106676PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
2106376/606POZ /rodzinny przy SOR
PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ
2106493 lub 483Pracownia
2106320Kierownik
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
2106520Kierownik
2106521Rejestracja
2106529Rejestracja
2106538Rejestracja Laboratorium Mikrobiologicznego
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ
2106620Kierownik
2106621Rejestracja
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII
2106360Kierownik
2106366Sekretariat
ZAKŁAD RADIOLOGII
2106540Kierownik
2106548Rejestracja
2106549Rejestracja
2106407Pracownia tomografu komputerowej i mammografii- rejestracja
2106407, 607Pracownia Rezonansu Magnetycznego
PSYCHOLOG
67 210 6373Psycholog
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
67 210 63 38Konsultancyjna Poradnia Neurochirurgiczna
67 210 63 38Poradnia Onkologiczna
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
67 210 62 95Administrator Bezpieczeństwa Informacji