Facebook
Certyfikat
Certyfikat
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
DBAMY O KOBIETY - Profilaktyka kobiecych dolegliwości, 03.02.2022
DBAMY O KOBIETY – PROFILAKTYKA KOBIECYCH DOLEGLIWOŚCI         Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica oraz Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe[...]
Więcej

Ksiazka telefoniczna

Wyszukaj:

Wpisz slowo lub fraze do wyszukania.


Centrala telefoniczna szpitala - 67 2106 666
Trzy ostatnie cyfry to numer wewnetrzny abonenta.

NUMER KIERUNKOWY(67)
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
67 2106 580Ordynator
67 2106 581Pielęgniarka oddziałowa
67 2106 582Rejestracja - obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć
67 2106 686Sala konsultacyjno-diagnostyczna
67 2106 224Punkt przyjęć planowych
ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ
2106 370Ordynator
2106 371Pielęgniarka oddziałowa
2106 378Wypisy
2106 379Tel. do pacjentów w godz 7.00-20.00
2106 374Pokój lekarzy
2106 372Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
2106 350Ordynator
2106 351Pielęgniarka oddziałowa
2106 353Wypisy
2106 354Pokój lekarzy
2106 352Punkt pielęgniarski strona B
2106 356Punkt pielęgniarski strona A
ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
2106 315Ordynator
2106 311Pielęgniarka oddziałowa
2106 319Telefon do pacjentów
2106 314Pokój lekarzy
2106 312Punkt pielęgniarksi
ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
2106 390Ordynator
2106 391Pielęgniarka oddziałowa
2106 393Wypisy
2106 399Tel. do pacjentów
2106 394Pokój lekarski
2106 392Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
2106 420Ordynator
2106 421Pielęgniarka oddziałowa
2106 429Tel. do pacjentów
2106 433Wypisy
2106 424Pokój lekarski
2106 422Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
2106 450Ordynator
2106 451Pielęgniarka oddziałowa
2106 459Tel. do pacjentów
2106 463Wypisy
2106 454Pokój lekarski
2106 452Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
2106 300Ordynator
2106 328Tel. do pacjentów - położnictwo
2106 331Pielęgniarka oddziałowa
2106 336Wypisy
2106 339Tel. do pacjentek - ginekologia
2106 588Położnicza izba przyjęć
2106 604Pokój lekarski
2106 332Punkt pielęgniarski Ginekologia i patologia ciąży
2106 326Punkt pielęgniarski Położnictow
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
2106 640Ordynator
2106 631Pielęgniarka oddziałowa /dzieci młodsze/
2106 641Pielęgniarka oddziałowa /dzieci starsze/
2106 645Gabinet zabiegowy /dzieci starsze/
2106 334Pokój lekarski Dzieci Młodsze
2106 644Pokój lekarski Dzieci Starsze
2106 632Punkt pielęgniarski Dzieci młodsze
2106 642Punkt pielęgniarski Dzieci starsze
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII
2106 400Ordynator
2106 401Pielęgniarka oddziałowa
2106 402Punkt pielęgniarski
2106 404Pokój lekarski
ODDZIAŁ KARDIOLOGII Z PRACOWNIĄ HEMODYNAMIKI
2106 410Ordynator
2106 411Pielęgniarka oddziałowa
2106 413Wypisy
2106 419Tel. do pacjentów
2106 681Pracownia hemodynamiki
2106 562Pracownia echo serca
2106 563Pracownia EKG i Holtera
2106 564Pracownia testów wysiłkowych
2106 414Pokój lekarski
2106 412Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
2106 301Pielęgniarka oddziałowa
2106 309Tel. do pacjentów
2106 302Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ NEFROLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ZE STACJĄ DIALIZ
2106 430Ordynator
2106 431Pielęgniarka oddziałowa
2106 436Wypisy
2106 439Tel. do pacjentów
2106 434Pokój lekarski
2106 432Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
2106 510Ordynator
2106 511Pielęgniarka oddziałowa
2106 519Tel. do pacjentów
2106 512Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
2106 440Ordynator
2106 441Pielęgniarka oddziałowa
2106 443Wypisy
2106 449Tel. do pacjentów
2106 539Pracownia EEG
2106 444Pokój lekarski
2106 442Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
2106 610Ordynator
2106 615Pielęgniarka oddziałowa
2106 616Wypisy
2106 614Pokój lekarski
2106 612Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
2106 480Ordynator
2106 481Pielęgniarka oddziałowa
2106 489Tel. do pacjentów
2106 484Pokój lekarski
2106 482Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
2106 470Ordynator
2106 471Pielęgniarka oddziałowa
2106 479Tel. do pacjentów
2106 474Pokój lekarski
2106 472Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
2106 340Ordynator
2106 341Pielęgniarka oddziałowa
2106 349Tel. do pacjentów
2106 344Pokój lekarski
2106 342Punkt pielęgniarski
ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ
2106 460Ordynator
2106 461Pielęgniarka oddziałowa
2106 463Wypisy
2106 469Tel. do pacjentów
DZIAŁ FIZJOTERAPII
2106 551Kierownik
2106 559Rejestracja
BLOK OPERACYJNY
2106 570Kierownik
2106 571Pielęgniarz oddziałowy
2106 578Trakt operacyjny
CENTRALNA STERYLIZATORNIA
2106 515Kierownik
ZARZĄD
2106 200Dyrektor
2106 201Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa
2106 204Sekretariat Dyrektora i Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa
2106 205Zastępca Dyrektora ds Finansowych i Organizacji
212 40 85Sekretariat - Fax
2106 208Naczelna Pielęgniarka
2106 213Pełnomocnik D-ra ds Jakości i Z-ca Naczelnej Pielęgniarki
2106 220Główna Księgowa
DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY
2106 220Główny Księgowy
2106 218Kasa
2106 219Sprzedaż
2106 253Księgowość finansowa
2106 229Księgowość inwentarzowa i materiałowa
2106 266Księgowość - likwidatura
2106 228Płace
2106 227Płace
2106 230Stanowisko ds. kosztów i analiz
2106 225Stanowisko ds. kosztów i analiz
TELEFONY ALARMOWE
2106 222Czynności reanim acyjne na oddziałach
2106 244Dyspozytor
2106 333Udzielanie pierwszej pomocy medycznej na terenie szpitala
DZIAŁ INFORMATYKI
2106 600Kierownik działu
2106 258Pracownicy
DZIAŁ KOORDYNACJI OPIEKI
2106 660Kierownik
2106 408Dział Koordynacji Opieki - pracownicy
DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ROZLICZEŃ
2106 289Kierownik
2106 661Pracownicy
2106 289Pracownicy
2106 223Pracownicy - Rozliczenia z NFZ
DZIAŁ SŁUZB PRACOWNICZYCH
2106 215Kierownik
2106 214Pracownicy i Socjalny
DZIAŁ ŻYWIENIA
2106 270Kierownik
DZIAŁ ELEKTROTECHNICZNY
2106 250Kierownik działu
2106 241Kierownik sekcji
2106 235Kierownik kotłowni
2106 265Biuro ds inwestycji
2106 261Biuro warsztatów
DZIAŁ TECHNIKI MEDYCZNEJ
2106 625Kierownik
2106 626Pracownicy
2106 637Fax
DZIAŁ GOSPODARCZY I ZAOPATRZENIA
2106 280Kierownik
2106 281Pracownicy
2106 282Pracownicy
2106 384Magazyn
2106 282Zastępca Kierownika - koordynator prania
SEKCJA ds. OBRONNOŚCI i ARCHIWIZACJI
2106 295Kierownik sekcji, archiwum
STANOWISKA SAMODZIELNE
2106 246Stanowisko d/s ochrony środowiska
2106 286BHP i PPOŻ
2106 313Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
2106 363Specjalista d/s szkoleń
2106 290Pełnomocnik do praw pacjenta
ZWIĄZKI ZAWODOWE
2106 217KMNSZZ Solidarność Pracowników Ochrony Zdrowia
2106 593ZZ Pielęgniarek i Położnych
2106 674ZZ Lekarzy
DZIERŻAWCY
2106 263Nauczycielki - liceum medyczne
2106 586SKOK
2106 655Biblioteka
2106 696PC SOFT
FIRMA SPRZĄTAJĄCA
2106 380Biuro
2106 664Transport wewnętrzny
2106 697Centrala łóżek
2106 277Sprzątanie
APTEKA ZAKŁADOWA
2106 500Kierownik
2106 502Fax
PORADNIA MEDYCYNY PRACY
2106 426Lekarz zakładowy
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
2106 676PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
2106 376/606POZ /rodzinny przy SOR
PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ
2106 493 lub 483Pracownia
2106 320Kierownik
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
2106 520Kierownik
2106 521Rejestracja
2106 529Rejestracja
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ
2106 620Kierownik
2106 621Rejestracja
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII
2106 360Kierownik
2106 366Sekretariat
ZAKŁAD RADIOLOGII
2106 540Kierownik
2106 548Rejestracja
2106 549Rejestracja
2106 407Pracownia tomografu komputerowej i mammografii- rejestracja
2106 407/ 607Pracownia Rezonansu Magnetycznego
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
2106 555Rejestracja
PSYCHOLOG
2106 373Psycholog
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2106 207Biuro Zamówień Publicznych
2106 298FAX
2106 669Kierownik
Koordynator ds szybkiej terapii onkologicznej (DILO)
67 222 51 73Koordynator DILO
KAPELAN SZPITALA
534-700-040Kapelan szpitala
Oddział Chemioterapii
2106 386Ordynator
2106 387Pielęgniarka Oddziałowa
2106 306Pokój lekarski
2106 324Punkt pielęgniarski
--------AMBULATORIUM (bud. G niski parter)
2106 468Punkt pielęgniarski
2106 491Gabinet lekarski
2106 508Sekretariat
2106 498Pokój socjalny
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
67 2106 531Kierownik
67 2106 538Rejestracja