Praca naszych najmłodszych pacjentów NAGRODZONA!, 10.06.2015
Praca naszych najmłodszych pacjentów nagrodzona! Pacjenci z Oddział Dziecięcego brali udział w XVIII Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Narysuj swoją bajkę" konkurując z 45 placówkami.[...]
Więcej
Certyfikat

Kontakt

Korespondencja przesyłana na adres wszpila@pi.onet.pl musi zawierać następujące dane: nazwisko i imię adresata, oraz dane adresowe tj. kod pocztowy, nazwę miejscowości, nazwę ulicy, nr domu, oraz nr lokalu mieszkalnego. Korespondencja nie zawierająca powyższych danych pozostanie bez odpowiedzi.

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

REGON: 001261820   NIP: 764-20-88-098   

RPWDL: 00000015858    Nr KRS - 0000008246

Adres:

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Telefon i fax:

Centrala: 67 21 06 666, Fax: 67 21 24 085

Internet:                                 e-mail:

www.szpitalpila.pl                  wszpila@pi.onet.pl