Onkologiapila
Certyfikat
Zakup sprzętu medycznego z dofinansowaniem PZU S.A., 28.05.2019
                                                         [...]
Więcej
Certyfikat

Konkursy ofert

1. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chirurgii,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
- Oddziale Neonatologii,
- Oddziale Neurochirurgii,
- Oddziale Neurologii,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Oddziale Nefrologii i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Dziecięcym,
- Oddziale Otolaryngologicznym,
- Oddziale Urologicznym,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Zakładzie Radiologii,
- Pododdziale Chemioterapii.

Ogłoszenie
Formularz dyżury lekarskie
Formularz kontrakt całościowy

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego  w Pile im. Stanisława na podstawie ustalonego harmonogramu.

Ogłoszenie
Formularz

3. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej - podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Ogłoszenie
Formularz

4. Na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: w zakresie  konsultacji psychiatrycznych w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Ogłoszenie
Formularz

5. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich na podstawie umowy cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:
     
     - Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
     - Lekarz Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego.

Ogłoszenie
Formularz

 

6. Na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: w zakresie konsultacji hematologicznych w Szpitalnu Specjalistycznym w Pile

Ogłoszenie
Formularz