Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu, 01.04.2020
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu Do Pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile   Szanowni Państwo,   Szpital Specjalistyczny w Pile jest największym świadczeniodawcą[...]
Więcej
Certyfikat

Konkursy ofert

SPROSTOWANIE UNIEWAŻNIENIA KONKURSÓW

UNIEWAŻNINIE KONKURSÓW OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich stacjonarnych w następujących komórkach organizacyjnych:

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
- Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania z przebiegu konkursu w dniu 10.12.2020 r.