Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii, 7.07.2021 r. , 07.07.2021
7 lipca 2021r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile odbyło się wręczenie diamentowego certyfikatu ESO ANGELS dla  Oddziału Neurologii z Pododdziałem leczenia[...]
Więcej
Certyfikat

Konkursy ofert

Naczelna pielęgniarka

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Nr 46/K/2021-75/K/2021

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Nr 71/K/2021
Konkurs - 71/K/2021 (rozstrzygnięcie 16.07.2021 r.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale neurochirurgicznym.

Informacja o zmianie terminu złożenia, otwarcia i rozstrzygnięcia ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Nr 45/K/2021
Konkurs - 45/K/2021 (rozstrzygnięcie 30.06.2021 r.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych – brak ofert.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Nr 44/K/2021
Konkurs - 44/K/2021 (rozstrzygnięcie 30.06.2021 r.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów lekarskich w Oddziale Kardiologicznym z Pracownią Hemodynamiki – brak ofert.

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
PLIKI

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej.
PLIKI

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
PLIKI

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego, Ratownika Medycznego – Kierowcę, Pielęgniarkę/Pielęgniarza w Zespole Transportu Medycznego.
PLIKI