Onkologiapila
Certyfikat
Zakup sprzętu medycznego z dofinansowaniem PZU S.A., 28.05.2019
                                                         [...]
Więcej
Certyfikat

Konkursy ofert

1. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chirurgii,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
- Oddziale Neonatologii,
- Oddziale Neurochirurgii,
- Oddziale Neurologii,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Oddziale Nefrologii i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Dziecięcym,
- Oddziale Otolaryngologicznym,
- Oddziale Urologicznym,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Zakładzie Radiologii,
- Pododdziale Chemioterapii.

Ogłoszenie
Formularz dyżury lekarskie
Formularz kontrakt całościowy
Szczegółwe warunki

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile na podstawie ustalonego harmonogramu.

Ogłoszenie
Formularz
Szczegółowe warunki

3. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratowników Medycznych w Oddziałach Szpitala

Ogłoszenie
Formularz
Szczegółowe warunki