Onkologiapila
Certyfikat
Zakup sprzętu medycznego z dofinansowaniem PZU S.A., 28.05.2019
                                                         [...]
Więcej
Certyfikat

Konkursy ofert

I. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chirurgii,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Otolaryngologii,
- Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
- Oddziale Neonatologii,
- Oddziale Neurochirurgii,
- Oddziale Neurologii,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Oddziale Nefrologii i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Dziecięcym,
- Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej,
- Oddziale Kardiologii – Pracowni Hemodynamiki,
- Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Zakładzie Radiologii,
- Zakładzie Patomorfologii,
- Pododdziale Chemioterapii.

Ogłoszenie
Formularz dyżury  lekarskie
Formularz kontrakt Patomorfologia
Formularz kontrakt całościowy lekarz

II. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich na podstawie umowy cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:   
       
- Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- Lekarz Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego.

III. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej - podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

IV. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.

Ogłoszenie
Formularz

V. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych świadczeń zdrowotnych, dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego, Ratownika Medycznego - Kierowcę   
       

Ogłoszenie
Formularz