Konkursy ofert

1. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chirurgii,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
- Oddziale Neonatologii,
- Oddziale Neurochirurgii,
- Oddziale Neurologii,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Oddziale Nefrologii i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Dziecięcym,
- Oddziale Otolaryngologicznym,
- Oddziale Urologicznym,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Zakładzie Radiologii,
- Pododdziale Chemioterapii.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz dyżury lekarskie
Formularz kontrakt całościowy

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz

3. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej - podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz

4. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich na podstawie umowy cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

- Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- Lekarz Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz
Formularz


5. Na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: w zakresie konsultacji psychiatrycznych w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz

6. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: przez techników rtg/elektroradiologów na podstawie umowy cywilnoprawnej w Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz