Konkursy ofert

1. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich na podstawie umowy cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

- Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- Lekarz Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz dyżury lekarskie
Formularz kontrakt całościowy lekarz

 

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chirurgicznym,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Neonatologicznym,
- Oddziale Neurochirurgicznym,
- Oddziale Neurologicznym,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Oddziale Nefrologicznym,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Pododdziale Chemioterapii.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz dyżury lekarskie
Formularz kontrakt całościowy lekarz

 

3. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego  w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz


4. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych, na podstawie umowy cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz

 

5. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych świadczeń zdrowotnych, dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego – Kierowcę.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz

 

6. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz

 

7. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz

 

8. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych, na podstawie umowy cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: Centrum Powiadomienia Ratunkowego.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz