Konkursy ofert

1. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chirurgicznym,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Neonatologicznym,
- Oddziale Neurochirurgicznym,
- Oddziale Neurologicznym,
- Oddziale Nefrologicznym,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Pododdziale Chemioterapii.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz dyżury lekarskie

Formularz kontrakt całościowy

 

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego  w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz

 

3. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych ,dyżurów lekarskich  na podstawie umowy cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz

Formularz kontrakt całościowy


4. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich  w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej - podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz dyżury lekarskie

 

5. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chirurgii,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Neonatologii,
- Oddziale Neurochirurgii,
- Oddziale Neurologii,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Oddziale Nefrologii i Chorób Wewnętrznych ze Stacja Dializ,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Pododdziale Chemioterapii.

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz

Formularz kontrakt całościowy

 

6. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz

 

7. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej - podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz

 

8. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich na podstawie umowy cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

- Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- Lekarz Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz

Formularz kontrakt całościowy

9. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgicznym, Oddziale Neonatologicznym.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz

Formularz kontrakt całościowy

10. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych ,dyżurów lekarskich  w Oddziale Chirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz

Formularz kontrakt całościowy