Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Certyfikat
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu, 01.04.2020
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu Do Pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile   Szanowni Państwo,   Szpital Specjalistyczny w Pile jest największym świadczeniodawcą[...]
Więcej
Certyfikat

Konkursy ofert

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła ul. Rydygiera 1
zwanym dalej Udzielający Zamówienie

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

I. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:
- Oddziale Chirurgii,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Otolaryngologii,
- Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
- Oddziale Neonatologii,
- Oddziale Neurochirurgii,
- Oddziale Neurologii,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Oddziale Nefrologii i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Dziecięcym,
- Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej,
- Oddziale Kardiologii – Pracowni Hemodynamiki,
- Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Zakładzie Radiologii,
- Zakładzie Patomorfologii,
- Pododdziale Chemioterapii.
   

Ogłoszenie o konkursie.pdf

Szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf

Formularz dyżury  lekarskie.doc

Formularz kontrakt całościowy.doc

Formularz kontrakt patomorfologia.doc

 

II. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki / pielęgniarzyna podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.

Ogłoszenie o konkursie.pdf

Szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf

Formularz.doc

 

III. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Ogłoszenie o konkursie.pdf

Szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf

Formularz.doc