Facebook
Certyfikat
Certyfikat
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
DBAMY O KOBIETY - Profilaktyka kobiecych dolegliwości, 03.02.2022
DBAMY O KOBIETY – PROFILAKTYKA KOBIECYCH DOLEGLIWOŚCI         Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica oraz Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe[...]
Więcej

Konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii  i kardiologii inwazyjnej wraz z najmem odpowiedniej części powierzchni budynku Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła.
PLIKI DO POBRANIA
(Plik spakowany)

Aktualizacja ogłoszenia - 12  kwietnia 2022 r.

Aktualizacja ogłoszenia - 20 kwietnia 2022 r. - formularz, ogłoszenie, SWKO, umowa, zapytania, odpowiedzi na zapytania

Aktualizacja ogłoszenia - 21 kwietnia 2022 r. - Ogłoszenie, SWKO, wniosek, odpowiedź na wniosek

Aktualizacja - 27 kwietnia 2022 r. - pytania, odpowiedzi na pytania, ogłoszenie, SWKO, projekt Umowy

Aktualizacja - 28 kwietnia 2022 r. - Pismo oferenta oraz odpowiedź

Aktualizacja - 9 maja 2022 r. - pytania, odpowiedzi na pytania, projekt umowy

Aktualizacja 10 maja - pytanie oraz odpowiedź

Informacja o wyborze oferty

Unieważnienie konkursu - pismo z dnia 20.05.2022r.

 


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Nr 26/K/2022

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Nr 27/K/2022

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Nr 29/K/2022

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Nr 30/K/2022

 


 

Na udzielanie dyżurów wykonywanych przez personel medyczny z wyższym wykształceniem, na podstawie umowy cywilnoprawnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
PLIKI
(Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne/położnych na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala na podstawie ustalonego harmonogramu
PLIKI
(Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów w Pracowni Hemodynamiki
PLIKI
(Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: procedur w Oddziale Kardiologicznym z Pracownią Hemodynamiki
PLIKI
(Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów lekarskich w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
PLIKI
(Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego, Ratownika Medycznego – Kierowcę, Pielęgniarkę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
PLIKI
(Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego, Ratownika Medycznego – Kierowcę, Pielęgniarkę/Pielęgniarza w Zespole Transportu Medycznego.
PLIKI
(Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne/położnych na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.
PLIKI (Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
PLIKI (Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Chemioterapii.
PLIKI (Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki na podstawie umowy cywilnoprawnej w Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego.
PLIKI (Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pracownią Hemodynamiki.
PLIKI (Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego w Oddziałach Szpitala.
PLIKI (Plik spakowany)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:
- Oddziale Chirurgii,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
- Oddziale Neonatologii,
- Oddziale Neurochirurgii,
- Oddziale Neurologii,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Oddziale Nefrologii i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Dziecięcym,
- Oddziale Otolaryngologicznym,
- Oddziale Urologicznym,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Zakładzie Radiologii,
- Pododdziale Chemioterapii,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy
PLIKI (Plik spakowany)

 

 

Nr 22/K/2022  na udzielanie świadczeń zdrowotnych: procedur lekarskich w Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica.

Nr 24/K/2022  na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów lekarskich w Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica.