Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu, 01.04.2020
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu Do Pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile   Szanowni Państwo,   Szpital Specjalistyczny w Pile jest największym świadczeniodawcą[...]
Więcej
Certyfikat

Konkursy ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów lekarskich  w nocnej i świątecznej piece zdrowotnej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
nr 37/K/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych , dyzurów pielęgniarskich na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
nr 38/K/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Chemioterapii.

Ogłoszenie z dn 22.03.2021 r. o wyniku konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie z dn 03.03.2021 r. o wyniku konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Sprostowanie ogłoszenia o o rozstrzygnięciu konkursów.

Sprostowanie dot. zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów z dnia 03.03.2021 r.

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

1. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w Oddziale Neurochirurgicznym.
PLIKI

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Chemioterapii.
PLIKI

3. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w Oddziale Nefrologii i Chorób Wewnętrznych wraz ze Stacją Dializ.
PLIKI

4. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
PLIKI

5. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów lekarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.
PLIKI

6. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym wraz z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu.
PLIKI

7.Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.
PLIKI

8.Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Chemioterapii.
PLIKI

9. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów lekarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.
PLIKI