Konkursy ofert

1. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chirurgicznym,
- Oddziale Neonatologicznym,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Oddziale Neurochirurgicznym,

- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,

- Oddziale Ginekologiczno - Położniczym,
- Pododdziale Chemioterapii.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz dyżury lekarskie
Formularz kontrakt całościowy lekarz

 

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne na podstawie umowy cywilnoprawnej w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego  w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz


3. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego - Kierowcę.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz

4. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich na podstawie umowy cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz
Formularz dyrzury lekarskie