Onkologiapila
Certyfikat
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu, 01.04.2020
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu Do Pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile   Szanowni Państwo,   Szpital Specjalistyczny w Pile jest największym świadczeniodawcą[...]
Więcej
Certyfikat

Konkursy ofert

I. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach organizacyjnych:

- Oddziale Chirurgii,
- Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
- Oddziale Neonatologii,
- Oddziale Neurochirurgii,
- Oddziale Neurologii,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
- Oddziale Nefrologii i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ,
- Oddziale Okulistycznym,
- Oddziale Otolaryngologicznym,
- Oddziale Dziecięcym,
- Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej,
- Oddziale Kardiologii – Pracowni Hemodynamiki,
- Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Zakładzie Radiologii,
- Zakładzie Patomorfologii,
- Pododdziale Chemioterapii.

II. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich na podstawie umowy cywilnoprawnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

- Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- Lekarz Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego.

III. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej - podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Ogłoszenie
Formularz kontrakt Patomorfologia
Formularz dyżury lekarskie
Formularz kontrakt całościowy

2. Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych świadczeń zdrowotnych, dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego, Ratownika Medycznego – Kierowcę.

Ogłoszenie
Formularz