Jubileusz XX-lecia "Prezentacja"

20-lecie wstępna prezentacja.ppt