Certyfikat
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii., 28.05.2018
W dniach 16-18 maja 2018r. w Geteborgu w Szwecji podczas 4-tego Kongresu Europejskiej Organizacji Udarowej ( ESO) Oddział Neurologii z pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu otrzymał najwyższe diamentowe[...]
Więcej
Certyfikat

Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji:
Fundacji Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile ul. Rydygiera 1 (KRS 0000053885)
PIŁA autor (ka): Urszula Berchiet
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Fundacji z dnia 09 października 2017r Rada Fundacji Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile  z siedz. 64-920 Piła   ul. Rydygiera 1. (KRS 0000053885 )  podjęła  decyzję o likwidacji Fundacji z dniem 09 października 2017r . Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, pismo z dnia  30-10-2017 r., otwarta została likwidacja Fundacji „ FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w PILE „ w likwidacji.

Likwidatorami zostali ustanowieni :

1. Pani Urszulę Berchiet, oraz
2. Pan Paweł Makarski

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń i uwag wobec Fundacji likwidatorowi  w terminie do dnia 30 grudnia 2017r listownie na adres siedziby Fundacji (ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła).
Jednocześnie informujemy, iż fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.
Uwagi składane po terminie nie będą miały wpływu na przebieg likwidacji.
Ważność ogłoszenia: od 2017-11-27  do   2017-12-27

Organizator:

Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile, ul. Rydygiera 1,64-920 Piła

tel. kontakt. 692 777 175

Fundacji Na Rzecz
Szpitala Specjalistycznego w Pile ul. Rydygiera
1

organizacja pożytku publicznego   od 2005r.

 

W imieniu własnym, Fundatorów, Rady i  Zarzadu Fundacji na Rzecz Szpitala Specjal.w Pile pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom na rzecz naszej OPP - Fundacji Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile, za wszystkie dokonane wpłaty  1% podatku .
Informujemy, iż odpowiadając na nasz apel w 2017r dokonaliście Państwo 666 wpłat, dzięki czemu zgromadziliśmy środki w wysokości    59 920,47 zł.
Nasza Fundacja  od początku istnienia zakupiła sprzęt medyczny, oraz dokonała  remontów i modernizacji sprzętu medycznego i pomieszczeń na ogólną kwotę  2 646 592,39 zł , w tym: od chwili uzyskania statusu OPP tj. od 2005r do 30 września 2017r, dzięki zaufanym podatnikom kwota  908 860,10 zł została  pokryta ze środków z 1%.

W tym miejscu pragniemy podziękować również tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozpropagowania idei przekazania 1% podatku naszej Fundacji.

 

Poniżej podajemy szczegółowy wykaz zakupionego sprzętu dla Szpitala, dane o naszej Fundacji , oraz sprawozdania z działalności .

 W imieniu Zarządu Fundacji  

                                                                                            Prezes-Krzysztof Karpiński 

Poniżej podajemy zakupy i przekazanie dla Szpitala  sprzętu medycznego w latach 2005-2016r  pokryte z wpłat 1% podatku.

 

W 2017 roku zakupiono sprzęt na kwotę ogółem 91 116,98 zł, z czego kwota 55 843,86 zł   została pokryta ze środków 1% podatku.

Zakupiono między innymi:

1. ssak Economic i aparat EKG -  dla Oddz. Dziecięcego,
2.  wyposażenie fakoemultyfikatora, tonometr Schulz - dla Bloku Operacyjnego,
3. laser, aparat do elektroterapii, głowica ultradźwiękowa, - Pracownia Fizjoterapii,
4. kardiomonitor medyczny wysokospecjalistyczny - Oddział Neonatologiczny
5. materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe – dla Oddz. IOM, Wewnętrzn. i Oddz. Ortopedycznego - ponadto ze środków celowych: zakupiono:

1. rejestratory holter EKG BTL – szt 3 - Oddz. Kardiologiczny -2 szt, oraz
Oddz. Ratunkowy – szt 12. refraktor - sprzęt medyczny – Blok Operacyjny do zabiegów Okulistycznych
3. wózki ortopedyczne szt 2, pasy zabezpieczające nogi ręce,przenośnik rolkowy do przenoszenia chorych – Oddział Neurologiczny
4. materace przeciwodleżynowe – Oddział Medycyny Paliatywnej
4. materiały malarskie - do remont. Oddz. Paliatyw., Kardiologii i Neurolog.
5. remont łazienek – Oddział Paliatywny

W 2016 roku  zakupiono sprzęt w wysokości  226 562,03 zl , w tym kwota  91 454,05 zł  sfinansowano ze  środków 1% podatku zakupiono  między  innymi z 1%  podatku  :              
1. dofinansowanie zakupu echosonografu  - w kwocie  -   50 tys. zł
2.aparat do ultradźwięków z głowicą samoobsługową – Pracownia Fizjoterapii.
3. aparat do elektroterapii , okulary ochronne-  Pracownia Fizjoterapii
4. nożyczki Sono Surg- do zabiegów onkologicznych –Blok Operacyjny
5. Holcard CR 07 do długotrwałego monitorowania tętniczego krwi – Oddz. Dziecięcy
6. rejestrator holtera EKG   szt 2  – Oddz. Neurologii  i Oddz.Dziecięcy
7. materace przeciwodleżynowe – szt 2  , oraz rolki do przesuwania pacjenta  – Oddz.Neurologii,
8. spirometr diagnostyczny –służy rozpoznaniu chorób układu oddechowego- Oddz.  Wewnętrzny,
9. resuscytatora ambu –służy do ratowania noworodka w stanie zagrożenia.

 

 

W 2015 roku  zakupiono sprzęt w wysokości  74 190,93 zł , w tym kwota  55 817,47 zł została pokryta ze środków 1% podatku.                                                                                                 Zakupiono między innymi :

1. rejestrator holtera EKG R7 dla Oddz. Kardiologicznego,

2. HOLCARD CR-07 Alfa System – dla Oddz. Dziecięcego,
3
.głowica liniowa VF 10-5 do aparatu USG -Siemens dla Oddz. Wewnętrznego,

4. nożyczki SonoSurg – dla Bloku Operacyjnego -do wykonywania zabiegów onkologicznych,

5.wanna do kapieli wirowych kończyn dolnych- dla Pracowni Fizjoterapii,
6. system do odsysania  Medi Vac Flex
dla  Oddziału Neonatologicznego Szpitala

W 2014 roku  zakupiono sprzęt-napęd wiertarski dla Bloku Operacyjnego dla Szpitala  o wartości  30 tys. zł, pozostała kwota w wysokości 50 tys. zł  została zarezerwowana na częściowe dofinansowanie   zakupu  e c h o s o n o g r a f u w 2015r . Całkowity koszt zakupu tego aparatu to wartość 500 tys. zł .Dlatego Fundacja  w dalszym ciągu  zbiera środki   na ten cel, aby wspomóc  w zakupie  tego niezbędnego aparatu. Obecny sprzęt zakupiony w 2008r, również częściowo został dofinansowany w kwocie 50 tys. zł. przez Fundację Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile, na dzień dzisiejszy jest już  wyeksploatowany (rocznie

wykonuje się ponad 2 500 badań). Dlatego istnieje pilna potrzeba zakupu nowego nowoczesnego aparatu. Potrzeba zakupu tego specjalistycznego sprzętu- e c h o s o n o g r a f u, wynika z konieczności  pełnego zabezpieczenia  funkcjonowania Oddziału Kardiologicznego, dla zapewnienia właściwej diagnostyki mięśnia sercowego, oraz wykonywania badań diagnostycznych dla pozostałych Oddziałów Szpitalnych.

 

U w a g a : Planowany zakup tego sprzętu w  2015r,  z powodu braku środków finansowych Szpitala Specjalistycznego w Pile został  przesunięty na następny rok, tj 2016r.

 

W 2013 roku zakupiono sprzęt  na kwotę ogółem 122 013,62 zł, w tym kwota 93 924,17  zł  pokryto ze środków 1% podatku, a w kwocie 19 026,14 zł ze środków celowych oddziałów

Dokonano zakupu   z 1% :

1. rejestrator holterowski ( umożliwia diagnostykę zaburzeń rytmu serca) - Oddz. Dziecięcy,

2. inhalator ultradźwiękowy - Oddz. Otolaryngologiczny,

3. trenażer - Pracownia Fizjoterapii,

4. rektoskop pediatryczny - Oddz. Chirurgii Dzieci,

5. rejestrator holtera ( umożliwia szybką diagnostykę ) Oddz. Kardiologiczny,

6. materace przeciwodleżynowe, 6 szt, statywy medyczne- szt  2, stojaki do kroplówek -14szt  Oddz. Wewnętrzny, Paliatywny i Chemioterapii,

7.ambulatoryjna pompa strzykawkowa- Oddz. Chemioterapii,

8. przyłóżkowy system monitorowania - Pracownia Endoskopii,

9. laktator Symphony z oprzyrządowaniem (nowoczesny lactator) -Oddz. Położniczy,          10.pulsoksymetr przenośny- Oddział  Neonatologiczny,

11. pompa objętościowa- Oddz Dziecięcy,  

12. mikroskop Primo- Z-d Patomorfologii,

13. cieplarka ( zmniejsza ilość powikłań przy podaniu kontrastu )- Z-d Radiologii,

14. ultrasonograf - Oddz. Okulistyczny 

ponadto ze środków celowych - modernizacja aparatu EEG , oraz inny drobny a  niezbędny sprzęt medyczny.

w  2012 roku zakupiono sprzęt na ogólną wartość 140 153,28 zł, w tym: ze środków 1%   podatku na wartość 86 271,99 zł, z tego w kwocie 12 400,97 zł ze śr. celowych  zakupiono:

1 pompa ENDO JET + kleszcze biopsyjne - Pracownia Endoskopii,

2..pompa artroskopowa - Blok Operacyjny

3.multitronic MT - 7P - Pracownia Fizjoterapii,

4.tablica do ćwiczeń  manualnych dłoni - Pracownia Fizjoterapii,

5.ssak - Oddz. Chirurgii Dzieci,

6.aparat EKG  MT PLUS + wózek - Oddz. Chemioterapii,

7.wagi medyczne   szt 2 - Oddz. Chemioterapii  i  Oddz. Dziecięcy,

8.holter EKG + system - Oddz. Kardiologii,

9.pulsoksymetr - Oddział Dziecięcy,

10.wózki   medyczne -zabiegowe - Oddział Nefrologii- Stacja Dializ,

11.łóżko elektryczne z wyposażeniem - Oddział  Neurologii,

12.fotel ginekologiczny - Oddz. Ginekologiczno Położniczy,

13.diatermia  ( dofinansowanie 50% wart) - Oddział Laryngologii

 

 Ponadto ze środków celowych sfinansowano zakup:

modernizacji  aparatu EEG ( całkowity koszt 25 tys. zł),  2 szt  KTG  ( w tym 1 szt do ciąży bliźniaczej) - Oddz.Gin.Położ, remonty łazienek-na Oddziałach, rolety i żaluzje na salach chorych- Oddz. Neurologii, itd.

w 2011 roku  zakupiono sprzęt ze śr. 1%  za kwotę  115.701,51 zł, w tym: 1 662,60 zł stanowiły środki celowe.

1.pompy infuzyjne- szt 8 (Oddziały : Wewnętrzny, Neurologii i Kardiologii )
2. kardiomonitor -monitorowanie czynności życiowych -Oddz. Dziecięcy
3. lampa do fototerapii-Oddz. Noworodków
4. pistolet do biopsji -Pracownia Radiologii
5. pulsoksymety szt 2   (Oddz. Laryngologii)
6. uretrotom wraz z optyką (blok operacyjny- Oddz. Urologii)
7. kriosystem do kriodestrukcji tkanek (Oddz. Dermatologii)
8. wanna do masażu (Pracownika Fizjoterapii)
9. nożyczki Sono -Surg Olimpus - Blok Operacyjny

w 2010 roku  z 1%  zakupiono sprzęt za kwotę  117.278,25 zł:

 1.kardiomonitory - szt. 4 ( Oddz. Dziecięcy, Wewnętrzny  i  2 szt- Oddz. Neurologii
 2.spirometr Easy One 2001 ( sprzęt przyspiesza  diagnostykę)  - Oddz. Kardiologii
 3.bilirubinometr (do nieinwazyjnego pomiaru bilirubiny) - Oddz. Noworodków
 4.nowoczesny aparat do terapii ultradźwiękami - Pracowni Rehabilitacyjna     
 5.koce grzewcze (dla ogrzewania  pacjentów wyziębionych ) - Oddz. Ratunkowy
 6.zestawy do trudnej intubacji pacjentów - Oddz. Ratunkowy
 7.zestawy do wkłuć  doszpikowych -szt. 3- Oddz. Ratunkowy
 8.lampa szczelinowa ( sprzęt medyczny)- Oddz. Okulistyczny
 9.panfundoskopy (sprzęt med.)soczewki do lasera argonowego - Oddz. Okulistyczny
10.Rotor ( sprzęt medyczny do wykonywania badań na cito ) - Pracownia Serologii
11.stanowiska  do pobierania krwi - szt. 2 -  Z-d Diagnostyki Laboratoryjnej
12.rejestratory do holtera  EKG - Oddz. Kardiologii

Ponadto ze środków celowych
Fundacji w 2010 r. zakupione zostało: łóżko udarowe (do intensywnego nadzoru), oraz nowoczesny inkubator  dla noworodków.
Dokonaliśmy remontów i modernizacji na Oddz. Położniczym i Reumatologii

W poprzednich latach  2007-2009 r   z 1 % sprzęt za kwotę łączną  276.638,54 zł
1. dokonano modernizacji i zakupu sprzętu dla Pracowni Endoskopii  w kwocie 90 tys.
2. dofinansowano zakupu echosonografu w kwocie 50 tys. (całkowity koszt 350 tys. zł)     
3. zakupu nowoczesnego ultrasonografu w kwocie 135 tys.

 

Cały dochód Fundacja przeznacza zgodnie z celami statutowymi Fundacji na poprawę diagnostyki , standardu leczenia  i działalności Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Cele te realizowane są poprzez  zakupy niezbędnego  i  nowoczesnego sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 styczeń 2017r 

                                         Zarząd  Fundacji

                                       Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile

 

 Poniżej w załączeniu sprawozdania za lata 2016, 2015, 2014, 2013r, 2012r, 2011r.

1. Bilans  OPP  2016r
2.
Rachunek zysków i strat 2016r
3.
Sprawozdanie  merytoryczne OOP-2016r
4. Informacja uzupełniające do bilansu 2016r
5. Informacje ogólne

1. Bilans  OPP  2015r
2.
Rachunek zysków i strat 2015r
3.
Sprawozdanie  merytoryczne OOP-2015r
4. Informacja uzupełniające do bilansu 2015r
5. Informacje ogólne

1. Bilans OPP i rachunek wyników 2014r
2. Informacje ogólne 2014 r
3. Informacje uzup. do bilansu-2014r

4. Sprawozdanie merytoryczne 2014r 

1. Bilns OPP 2013r
2. Rachunek wyników 2013 r
3. Sprawozdanie merytoryczne OOP-2013r

4. Informacja dodatkowa OOP do sprawozdania finansowego za 2013r 

1. Bilans  OPP  2012r
2.
Rachunek wyników  2012r
3.
Sprawozdanie  merytoryczne OOP-2012r
4. Informacja dodatkowa OPP do sprawozdania finansowego za 2012r

1. Bilans  OPP  2011r
2.
Rachunek wyników  2011r
3.
Sprawozdanie  merytoryczne OOP-2011r
4. Informacja dodatkowa OPP do sprawozdania finansowego za 2011r