Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii, 7.07.2021 r. , 07.07.2021
7 lipca 2021r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile odbyło się wręczenie diamentowego certyfikatu ESO ANGELS dla  Oddziału Neurologii z Pododdziałem leczenia[...]
Więcej
Certyfikat

Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile

I n f o r m u j e m y, iż postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydz, Gospodarczy KRS
sygn. sprawy PO.IX NS-REJ.KRS/009237/18/636

z  dnia 13-06-2018r - postanawia wpisać w KRS    Dział 6 Rubryka1

L I K W I D A C J A

FUNDACJI NA RZECZ SZPITALA

SPECJALISTYCZNEGO W PILE

na podstawie :

uchwały nr 6 Rady Fundacji Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile z dnia 06 kwietnia 2018r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów.

z przebiegu oraz zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów z przebiegu oraz zakończenia czynności likwidacyjnych, oraz uchwały nr 7 Rady Fundacj.

Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile z dnia 06 kwietnia 2018r w sprawie zakończenia likwidacji z dniem 31-03-2018r.