Facebook
Certyfikat
Certyfikat
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
DBAMY O KOBIETY - Profilaktyka kobiecych dolegliwości, 03.02.2022
DBAMY O KOBIETY – PROFILAKTYKA KOBIECYCH DOLEGLIWOŚCI         Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica oraz Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe[...]
Więcej

Dział Techniki Medycznej

Dział Techniki Medycznej
Kierownik Działu: Marek Zdrenka

Tel. Kontaktowy: 67 2106-625
Mail:  marek.zdrenka@szpital.pila.pl
Numery telefonów:
Biuro: 67 2106-625
Warsztat: 67 2106-626


Dział Techniki Medycznej:
• utrzymuje w gotowości technicznej aparaturę medyczną i sprzęt niezbędny do wykonywania usług w zakresie lecznictwa zamkniętego poprzez sprawowanie nadzoru nad sprawnym działaniem urządzeń i aparatury medycznej,
• przeprowadza konserwację i przeglądy okresowe urządzeń, usuwa zaistniałe awarie w urządzeniach nieobjętych serwisem gwarancyjnym lub umową serwisową,
• sprawuje nadzór nad zakupami specjalistycznych części elektronicznych i narzędzi,
• planuje zakupy aparatury i sprzętu medycznego,
• współpracuje z użytkownikami w zakresie planowanych zakupów i racjonalnego wykorzystania sprzętu już posiadanego,
• nadzoruje realizację programów i projektów związanych z zakupami sprzętu medycznego, jego dostawami i wdrożeniem do użytku
• kompletowanie dokumentacji związanej z posiadaną aparaturą medyczną
• udział w komisjach przetargowych i odbiorowych kupowanego sprzętu.