Dział Techniki Medycznej

Dział Techniki Medycznej

Zarząd Działu
Kierownik Marek ZDRENKA   
Telefony
067 21 06 625 Kierownik
067 21 06 628 Pracownicy

1. W skład Dział wchodzi:
• sekcja medyczna
• sekcja transportu
Zajmuje się przede wszystkim utrzymaniem w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej sprzętu medycznego, przeprowadzaniem ich analiz jakościowych i ilościowych, oraz organizowaniem procesu wykonywania usług transportowych dla potrzeb Szpitala.