Dyrekcja szpitala

Dyrektor
  lek. Rafał Szuca tel. 67 21 06 200, 204

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
  dr n. med. Aldona Pietrysiak tel. 67 21 06 201, 204

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
  mgr Bogusława Ryzner tel. 67 21 06 203, 205

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  mgr inż. Mariusz Peno tel. 67 21 06 203, 205