Dyrekcja szpitala

Dyrektor
  lek. Rafał Szuca tel. 67 21 06 201, 200

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
  mgr Bogusława Ryzner tel. 67 21 06 202