Facebook
Certyfikat
Certyfikat
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
DBAMY O KOBIETY - Profilaktyka kobiecych dolegliwości, 03.02.2022
DBAMY O KOBIETY – PROFILAKTYKA KOBIECYCH DOLEGLIWOŚCI         Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica oraz Powiat Pilski - Starostwo Powiatowe[...]
Więcej

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia

Zarząd CS

Kierownik

mgr Ewa MICHAŁEK

 

Telefony

67 21 06 515

Kierownik

67 21 06 518

Centralna Sterylizatornia   

 

Jest wydzieloną, zamkniętą jednostka Szpitala. Lokalizacja działu umożliwia:

- dogodne połączenie z blokiem operacyjnym dwoma windami - brudną i sterylną.

- Posiada łatwy dostęp ze wszystkich jednostek organizacyjnych Szpitala i usługodawców z zewnętrz.

 

Wyposażona jest w nowoczesne urządzenia umożliwiające dezynfekcję i wyjaławianie sprzętu, aparatury, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów wymagających sterylizacji.

Sterylizację przeprowadzamy następującymi metodami:

  1. parą wodną pod ciśnieniem w zakresie dwóch temp. 121°C, 134°C
  2. sterylizacja niskotemperaturowa tlenkiem etylenu
  3. sterylizacja niskotemperaturowa formaldehydem

 

W Centralnej Sterylizatornii  wyodrębnione są trzy strefy:

 

  1. STREFA BRUDNA -  w której odbywają się procesy mycia i dezynfekcji

Wyposażenie:

- przelotowe myjnie - dezynfektor (Getinge ) wraz z wózkami wsadowymi do narzędzi chirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego, obuwia operacyjnego i endoskopów 

- myjnia ultradźwiękowa

- stanowisko do mycia i suszenia

 

-myjnia i dezynfekator-

- myjnia ultradźwiękowa-

 

 

- pistolety do mycia i suszenia -  

 

Procesy mycia i dezynfekcji kontrolowane są specjalistycznymi testami.

 

  1. STREFA CZYSTA - w której odbywa się kompletowanie zestawów narzędzi, bielizny i opatrunków do zabiegów operacyjnych

 

-stanowisko składania narzędzi na Blok Operacyjny -

 

 

-  stanowisko zgrzewania rękawów papierowo- foliowych -

 

Wyposażenie:

- autoklawy przelotowe do sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem o pojemności 8 STE  ( Getinge )

- niskotemperaturowy sterylizator parowo- formaldehydowy (Getinge)

-           

- autoklawy -

 

- sterylizator parą wodną pod ciśnieniem i formaldehydem -

 

- sterylizator Steri Vac 5XL -

 

- niskotemperaturowy sterylizator na tlenek etylenu ( 3M )

- rejestrator stężenia tlenku etylenu  w pomieszczeniach gwarantujący bezpieczeństwo pracy dla personelu

 

                          - urządzenie do mierzenia i wykrywania gazów -

 

- abator - spalarka tlenku etylenu pozostałego po procesie sterylizacji

 

Procesy sterylizacji objęte są systemem monitorowania przy użyciu testów chemicznych, biologicznych, kontrolą wsadu, kontrolą pakietu oraz kontrolą urządzeń.

 

  1. STREFA STERYLNA - wyposażona w filtry ostatecznego oczyszczania, z której odbywa się dystrybucja materiału sterylnego zabezpieczonego na transport.

 

- pracownik Transportu Wewnętrznego dostarcza materiał sterylny na oddziały -


Sterylizację przeprowadza się następującymi metodami:

1.      parą wodną pod ciśnieniem /temp. 121°C , 134°C, /,

2.      tlenkiem etylenu - sterylizacja niskotemperaturowa,

3.      formaldehydem - sterylizacja niskotemperaturowa.

Ponadto:

1.      Świadczymy usługi na zewnątrz dla prywatnych gabinetów lekarskich, gabinetów kosmetycznych i innych jednostek.

2.      Prowadzimy szkolenia podstawowe dla pracowników Centralnych Sterylizatornii i innego personelu.

Dzięki zastosowanej właściwej technologii wykonywanej pod kontrolą doświadczonego, fachowego personelu, zastosowaniu profesjonalnych opakowań, wysokiej klasy urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji, pełnemu monitoringowi procesów dezynfekcji i sterylizacji   GWARANTUJEMY  SKUTECZNOŚĆ  STERYLIZACJI  I DŁUGIE   TERMINY   GWARANCJI!