Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia

Zarząd CS

Kierownik

mgr Ewa MICHAŁEK

 

Telefony

67 21 06 515

Kierownik

67 21 06 518

Centralna Sterylizatornia   

 

Jest wydzieloną, zamkniętą jednostka Szpitala. Lokalizacja działu umożliwia:

- dogodne połączenie z blokiem operacyjnym dwoma windami - brudną i sterylną.

- Posiada łatwy dostęp ze wszystkich jednostek organizacyjnych Szpitala i usługodawców z zewnętrz.

 

Wyposażona jest w nowoczesne urządzenia umożliwiające dezynfekcję i wyjaławianie sprzętu, aparatury, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów wymagających sterylizacji.

Sterylizację przeprowadzamy następującymi metodami:

  1. parą wodną pod ciśnieniem w zakresie dwóch temp. 121°C, 134°C
  2. sterylizacja niskotemperaturowa tlenkiem etylenu
  3. sterylizacja niskotemperaturowa formaldehydem

 

W Centralnej Sterylizatornii  wyodrębnione są trzy strefy:

 

  1. STREFA BRUDNA -  w której odbywają się procesy mycia i dezynfekcji

Wyposażenie:

- przelotowe myjnie - dezynfektor (Getinge ) wraz z wózkami wsadowymi do narzędzi chirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego, obuwia operacyjnego i endoskopów 

- myjnia ultradźwiękowa

- stanowisko do mycia i suszenia

 

-myjnia i dezynfekator-

- myjnia ultradźwiękowa-

 

 

- pistolety do mycia i suszenia -  

 

Procesy mycia i dezynfekcji kontrolowane są specjalistycznymi testami.

 

  1. STREFA CZYSTA - w której odbywa się kompletowanie zestawów narzędzi, bielizny i opatrunków do zabiegów operacyjnych

 

-stanowisko składania narzędzi na Blok Operacyjny -

 

 

-  stanowisko zgrzewania rękawów papierowo- foliowych -

 

Wyposażenie:

- autoklawy przelotowe do sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem o pojemności 8 STE  ( Getinge )

- niskotemperaturowy sterylizator parowo- formaldehydowy (Getinge)

-           

- autoklawy -

 

- sterylizator parą wodną pod ciśnieniem i formaldehydem -

 

- sterylizator Steri Vac 5XL -

 

- niskotemperaturowy sterylizator na tlenek etylenu ( 3M )

- rejestrator stężenia tlenku etylenu  w pomieszczeniach gwarantujący bezpieczeństwo pracy dla personelu

 

                          - urządzenie do mierzenia i wykrywania gazów -

 

- abator - spalarka tlenku etylenu pozostałego po procesie sterylizacji

 

Procesy sterylizacji objęte są systemem monitorowania przy użyciu testów chemicznych, biologicznych, kontrolą wsadu, kontrolą pakietu oraz kontrolą urządzeń.

 

  1. STREFA STERYLNA - wyposażona w filtry ostatecznego oczyszczania, z której odbywa się dystrybucja materiału sterylnego zabezpieczonego na transport.

 

- pracownik Transportu Wewnętrznego dostarcza materiał sterylny na oddziały -


Sterylizację przeprowadza się następującymi metodami:

1.      parą wodną pod ciśnieniem /temp. 121°C , 134°C, /,

2.      tlenkiem etylenu - sterylizacja niskotemperaturowa,

3.      formaldehydem - sterylizacja niskotemperaturowa.

Ponadto:

1.      Świadczymy usługi na zewnątrz dla prywatnych gabinetów lekarskich, gabinetów kosmetycznych i innych jednostek.

2.      Prowadzimy szkolenia podstawowe dla pracowników Centralnych Sterylizatornii i innego personelu.

Dzięki zastosowanej właściwej technologii wykonywanej pod kontrolą doświadczonego, fachowego personelu, zastosowaniu profesjonalnych opakowań, wysokiej klasy urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji, pełnemu monitoringowi procesów dezynfekcji i sterylizacji   GWARANTUJEMY  SKUTECZNOŚĆ  STERYLIZACJI  I DŁUGIE   TERMINY   GWARANCJI!