Onkologiapila
Certyfikat
Zakup sprzętu medycznego z dofinansowaniem PZU S.A., 28.05.2019
                                                         [...]
Więcej
Certyfikat

Zakup sprzętu medycznego z dofinansowaniem PZU S.A., 28.05.2019

                                                                                                    .   

 

        Zakup sprzętu medycznego z dofinansowaniem PZU S.A.

 

Szpital Specjalistyczny w Pile zrealizował zadania wynikające z umowy prewencyjnej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie mającej na celu ograniczenie występowania szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi, innymi wypadkami w życiu codziennym oraz ograniczenie ich rozmiarów i następstw.

 

Cel przyznania środków prewencyjnych:

zakup sprzętu medycznego dla placówek zdrowotnych, w szczególności

 

  • zakup pomp infuzyjnych
  • zakup defibrylatora

 

Wartość zadania: 38.715,84 zł

Otrzymane środki: 10.000,00 zł

Środki własne: 28.715,84 zł