Praca naszych małych pacjentów wyróżniona, 18.07.2014

 

Decyzją jury z Łodzi, Szpital Specjalistyczny w Pile zasłużył podczas tegorocznej edycji konkursu "Sport to zdrowie", na zdobycie wyróżnienia  i wsparcie finansowe na doposażenie świetlicy Oddziału Dzieci Starszych.
        Praca konkursowa tworzona była blisko trzy tygodnie, następnie publikowane były informacje o procedurach głosowania na facebooku na wydruku wielkoformatowym ufundowanym przez drukarnię Tongraf. To nasz mały- wielki sukces !!!

Nasza koncepcja rozumienia tematu pracy, nawiązywała do rzeczywistości szpitala, bowiem "Sport to zdrowie, każdy uprawiać go może". Twórcami pracy była: Martyna Juszczak z  Ługów Ujskich, Katarzyna Kryger z Kaczor, Sandra Komor z Szydłowa, Kamila Łukaszuk ze Śmiłowa oraz Natalia Gos. Ponadto za wsparcie i pomysły dziękujemy: Madzi, Kamili, Julii, Kacprowi, Darkowi i Kornelowi.

10 lipca odwiedzili nas przedstawiciele firmy Magellan z Łodzi- organizatorzy kolejnej edycji konkursu, wraz z dyplomem za zdobyte wyróżnienie. W ramach wygranej pozyskaliśmy kwotę 700 złotych na doposażenie świetlicy, mieliśmy czas na zastanowienie się, co chcemy zakupić w tej kwocie. Podjęliśmy decyzję, wybraliśmy stół do gry w cymbergaja, tzw. krążki. Pacjenci podczas swojej hospitalizacji w szpitalu, z pewnością będą mieli co robić, wszystko to celem pojawienia się uśmiechów na ich dziecięcych twarzach. Firma ponadto przygotowała indywidualne nagrody dla pacjentów, będących autorami pracy w postaci bardzo interesujących gier planszowych.

Poniżej nagrodzona praca stworzona pod kierunkiem pedagoga Oddziału Dziecięcego- Anny Siwiak.