Certyfikat
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii., 28.05.2018
W dniach 16-18 maja 2018r. w Geteborgu w Szwecji podczas 4-tego Kongresu Europejskiej Organizacji Udarowej ( ESO) Oddział Neurologii z pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu otrzymał najwyższe diamentowe[...]
Więcej
Certyfikat

Powołanie koordynatora ds. Szybkiej Terapii Onkologicznej., 24.03.2015

Od marca 2015 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Pile powołany został koordynator ds. Szybkiej Terapii Onkologicznej, którego zadaniem jest przede wszystkim nadzór nad  procesem leczenia pacjenta onkologicznego oraz jego wsparcie informacyjne, administracyjne  i organizacyjne mające na celu pomoc w komunikacji z lekarzami specjalistami.

Ponadto koordynator powinien zapewnić przepływ informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych  potrzeb pacjenta.

Koordynator jest dostępny w pokoju nr 160, I piętro (wejście w oddział reumatologiczny) od poniedziałku do piątku w godzinach  08.00- 12.00, tel. 67 21- 06 -290