Facebook
Facebook
Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Onkologiapila
Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii, 7.07.2021 r. , 07.07.2021
7 lipca 2021r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile odbyło się wręczenie diamentowego certyfikatu ESO ANGELS dla  Oddziału Neurologii z Pododdziałem leczenia[...]
Więcej
Certyfikat

Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii, 7.07.2021 r. , 07.07.2021

7 lipca 2021r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile odbyło się wręczenie diamentowego certyfikatu ESO ANGELS dla  Oddziału Neurologii z Pododdziałem leczenia Udarów Mózgu. Jest to światowe wyróżnienie w zakresie leczenia udarów mózgu. ESO Angels Awards to doroczne nagrody dla placówek medycznych wyróżniających się najwyższym poziomem leczenia udarów mózgu, a dotychczasowi nagrodzeni to ośrodki znane na całym świecie. Inicjatywa Angels to Globalna Społeczność centrów i szpitali zajmujących się leczeniem udarów mózgu. Działa w 120 krajach, zrzesza 5 tysięcy szpitali, należy do niej również pilski szpital. Angels  organizuje szkolenia dla personelu medycznego, pracuje nad optymalizacją jakości leczenia pacjentów z udarem mózgu. Współpracuje z Europejskim Towarzystwem Udarowym i przyznaje wyróżnienia dla oddziałów udarowych.  

Pod patronatem Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO) monitorowana jest jakość pracy oddziałów udarowych na całym świecie. Celem projektu Angels jest promowanie najlepszych standardów leczenia pacjentów z udarem mózgu oraz wdrażanie nowoczesnych procedur postępowania w celu ujednolicenia procesu diagnostyki i leczenia udarów mózgu w Europie i na Świecie. Przystąpienie do programu i rejestrowanie pacjentów z udarami mózgu leczonych w danym oddziale udarowym jest całkowicie dobrowolne.

Analiza jest wieloczynnikowa; oceniany jest m.in.:

  • czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala,
  • % chorych leczonych trombolitycznie,
  • % chorych poddawanych neuroobrazowaniu,
  • % chorych poddanych badaniu w kierunku zaburzeń połykania,
  • % chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki p/w płytkowe i p/w zakrzepowe.

Nagrody przyznawane są kwartalnie na podstawie złożonego Rejestru, po ocenie spełnienia wymogów  i mają formę certyfikatów: Status Złoty, Status Platynowy oraz Status Diamentowy (najwyższy).

Wyróżnienie Diamond w imieniu Inicjatywy Angels wręczyli: Mateusz Stolarczyk, dyrektor Inicjatywy Angels dla Europy Centralnej i Wschodniej oraz Anna Kiełkowska, konsultantka Inicjatywy Angels w Polsce.

Certyfikat od przedstawicieli Angels odebrała dr hab. Małgorzata Wiszniewska, Ordynator Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu.