Diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status dla Oddziału Neurologii., 28.05.2018

W dniach 16-18 maja 2018r. w Geteborgu w Szwecji podczas 4-tego Kongresu Europejskiej Organizacji Udarowej ( ESO) Oddział Neurologii z pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu otrzymał najwyższe diamentowe wyróżnienie tzw. Diamond Status. Wyróżnienia są asygnowane przez międzynarodową organizację ANGELS, ściśle współpracującą z Europejską Organizacją Udarową ESO. Nagrody przyznawane są dla wybranych oddziałów neurologicznych za właściwe i nowoczesne oraz wielospecjalistyczne postępowanie z chorym na udar mózgu. Jednym z kluczowych kryteriów jest stosowanie nowoczesnego i szybkiego leczenia za pomocą trombolizy oraz wprowadzanie prewencji wtórnej. Nasz Szpital uzyskał najwyższe wyróżnienie jako jedyny z Polski ( 16 oddziałów w Europie i Afryce Północnej) oraz jako jedyny ze wszystkich nagrodzonych, został dwukrotnie wyróżniony zarówno za IV kwartał 2017 roku jak i I kwartał 2018r. Nagroda jest wyrazem uznania dla całego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego oddziału neurologicznego, a także dla psychologa, fizjoterapeutów, logopedy, lekarzy innych specjalności: kardiologów, internistów, neurochirurgów, chirurgów naczyniowych, radiologów i techników oraz pracowników laboratorium. Jest to więc cały zespół ludzi, dzięki którym chory zostaje objęty kompleksową opieką.